Main Menu
User Menu

Zamana, Volodimir Michailovič

Zamana, Volodymyr Mikhailovich

Володимир Михайлович Замана

     
Příjmení:
Surname:
Zamana
Jméno:
Given Name:
Volodimir Michajlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Володимир Михайлович Замана
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1959 Ombiš (Омбиш) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník GŠ - hlavný veliteľ Ozbrojených sil Ukrajiny (2012-2014)
- zástupca tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany (2014-2014)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v roku 2019 obvinený z velezrady
- kandidát za poslanca parlamentu v roku 2019 za stranu "Sila a česť"
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
www.mil.gov.ua
URL CZ: https://www.valka.cz/Zamana-Volodimir-Michailovic-t169660#507436Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Zamana-Volodymyr-Mikhailovich-t169660#507436Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zamana
Jméno:
Given Name:
VolodimirMichajlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Володимир Михайлович Замана
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1982 Charkovské gardové vyššie učilište tankových veliteľov Vrchnej rady Ukrajinskej ruskej sovietskej republiky
DD.MM.RRRR-23.06.1993 Vojsková akadémia tankových vojsk maršála Rodiona Malinovského
DD.MM.RRRR-DD.MM.2004 Národní akademie obrany Ukrajiny
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR generálmajor
04.10.2006 generálporučík
24.08.2012 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.02.2012-19.02.2014 Velitel : Generálni štáb Ozbrojených sil Ukrajiny

Ručně vyplněné položky:
DD.07.2005-DD.05.2007 Velitel: 6. gardový armádny zbor Pozemných síl OS ukrajiny
DD.MM.2007-DD.MM.2009 Náčelník teritoriálni administrativy, Západní operační velitelství OS Ukrajiny
DD.MM.2009-DD.MM.2010 Zástupca velitele Pozemních sil Ukrajiny pro oblast bojové přípravy
DD.MM.2010-DD.08.2011 Náčelník štábu - první zástupce velitele Pozemních sil OS Ukrajiny
DD.08.2011-17.02.2012 První zástupce Náčelníka GŠ OS Ukrajiny
18.02.2012-19.02.2014 Náčelník Generálneho štábu OS Ukrajiny
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
URL CZ: https://www.valka.cz/Zamana-Volodimir-Michailovic-t169660#507437Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Zamana-Volodymyr-Mikhailovich-t169660#507437Version : 0
MOD
Generálplukovník Zamana bol 25.02.2019 zadržaný vojenskou prokuratúrou a príslušníkmi tajnej služby (SBU) a obvinený z velezrady. Počas vykonaných prehliadok boli u neho údajne zadržané tajné dokumenty z februára 2014 a obvinenie okrem iných vecí obsahuje aj spolčovanie sa s bývalým prezidentom Viktorom Janukovičom v konaniach "na úkor obrany, suverenity, územnej celistvosti a integrity štátu a bezpečnosti Ukrajiny“ - najmä schválenie smerníc na zníženie počtu personálu Ozbrojených síl Ukrajiny na max. 168 tisíc osôb (z toho 125 482 vojakov), prepustenia cca 14000 vojakov v roku 2013, zrušenia 70 bojových a podporných vojenských útvarov, vrátane spojovacích jendotiek a jednotiek REB, reorganizáciu štruktúry velenia či vyradenie 588 prostriedkov PVO.

V rámci obvinení sa ďalej spomína zavedenie elektronickej evidencie písomností namiesto papierovej, čo spôsobilo že v roku 2014 nebol k dispozícii žiaden prehľad o účtovných stavoch materiálu Ozbrojených síl. Predmetom obvinenia boli aj nezrovnalosti v osobnom spise súvisiace so zložením jeho prísahy Ukrajine, nakoľko podľa spisu skladal prísahu 20.06.1993, ale do 23.06.1993 ešte študoval na Akadémii v Moskve a na Ukrajinu sa vrátil až 28.06.1993.

24.05.2019 bol rozhodnutím odvolacieho súdu v Kyjeve na základe podaného odvolania prepustený z väzby s tým, že sa písomne zaviazal zdržiavať sa v mieste trvalého pobytu.


fakty.com.ua
prm.ua
espreso.tv
espreso.tv
lb.ua
URL CZ: https://www.valka.cz/Zamana-Volodimir-Michailovic-t169660#642116Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Zamana-Volodymyr-Mikhailovich-t169660#642116Version : 0
MOD