Main Menu
User Menu

Zahraničné vtipy o českých a slovenských vojenských schopnostiach

Diskuse
Pri čítaní ruského internetového vojensko-historického fóra som narazil na vtip o českých vojakoch, ktorý bol naozaj hustý. O tento „zvláštny zážitok“ sa chcem podeliť aj s ostatnými, takže ten vtip prekladám v plnom znení. (Ak by sa niekto zo Slovákov chcel radovať, že si v zahraničí robia prdel iba z Čechov, tak upozorňujem, že väčšina Rusov naďalej vníma Slovákov v „československom kontexte“ a nerobí medzi nami veľký rozdiel).


Takže sľúbený vtip:


„Česko je už tradične najmierumilovnejšou krajinou zo všetkých európskych štátov. České pozemné vojsko je tvorené iba jedinou formáciou – Pražskou jazdeckou divíziou mierových vyjednávačov a parlamentárov. Vzdušné sily Českej republiky disponujú iba jedným teplovzdušným balónom s podvesným košom, do ktorého sa zmestí len jeden pozorovateľ alebo dvaja dezertéri. Vojenská riečna flotila má vo výzbroji nielen tri veľké nafukovacie kačice, ale aj svetovo unikátnu smaltovanú loď s úchytmi. Príslušníci českých ozbrojených síl bez ohľadu na vojenskú hodnosť majú na svojich uniformách umiestnené reklamné nášivky českých pivovarov, čím sa výrazne líšia od vojakov iných armád. Z reklamných dôvodov je prechod českých vojakov na stanu protivníka podporovaný nielen ich veliteľmi, ale aj väčšinou práceschopného domáceho obyvateľstva. V súlade s tradíciou sa vrchným veliteľom ozbrojených síl Českej republiky vždy stáva najstaršia ženská spolupracovníčka kancelárie prezidenta štátu. Existujú iba dve bojové vyznamenania udeľované príslušníkom všetkých zložiek českých ozbrojených síl - čokoládová medaila „Za sen o úteku zo zajatia“ a náprsná oplatka „Za hladovanie v zajateckých táboroch“.Kto číta v ruštine, môže si pozrieť originálny text:


Чехия - исторически самая миролюбивая из всех европейских стран. В ее сухопутной армии имеется лишь одно войсковое соединение - Пражская дивизия конных парламентеров. Военно-воздушные силы Чехии представляют собой наполненную теплым воздухом сферу с подвешенной к ней корзиной, в которой могут разместиться один наблюдатель или два дезертира. Военно-речной флот страны, кроме трех больших надувных утят, имеет в своем составе единственный в мире эмалированный корабль с ручками. Форма одежды военнослужащих всех рангов и званий предназначена, в отличие от других армий, прежде всего для размещения на ней логотипов чешских пивных заводов. Поэтому массовый переход чешских солдат на сторону противника поощряется как военным руководством, так и большинством трудоспособного населения. Главнокомандующим всеми вооруженными силами Чешской республики является, согласно традиции, самая престарелая женщина в окружении президента, а из боевых наград для военнослужащих всех родов войск приняты только две: шоколадная медаль "За мечту о побеге из плена" и нагрудное печенье "За недоедание во вражеских лагерях".
URL : https://www.valka.cz/Zahranicne-vtipy-o-ceskych-a-slovenskych-vojenskych-schopnostiach-t86170#319075Verze : 0
nemela by se ta "Prazska poslanecka jezdecka divize" prelozit spis jako "Prazska parlamentarska j.d." - jako parlamentar ve smyslu vyjednavace s bilou vlajkou - v kontextu by to sedelo vic Smile
URL : https://www.valka.cz/Zahranicne-vtipy-o-ceskych-a-slovenskych-vojenskych-schopnostiach-t86170#319078Verze : 0
Dobrá rada! Táto súvislosť ma nenapadla. Hneď to opravim Smile
URL : https://www.valka.cz/Zahranicne-vtipy-o-ceskych-a-slovenskych-vojenskych-schopnostiach-t86170#319079Verze : 0