Main Menu
User Menu

XM800-W

prototyp obrněného automobilu

Diskuse
Prosím pomozte s doplněním dokumentace.Severoamerický obrněný automobil XM800-W
- výrobek: Lockheed Company
- status: prototyp
- kdy: šedesátá / sedmdesátá léta
- počet: 4 kusy
- popis: kloubový obrněný automobil


Jmenovitě sháním kvalitní skeny z německé, nebo anglické mutace časopisu: International Defense Review z roku 1973, číslo 1, strany: 86-90. Mě dostupný výtisk z vojenské knihovny nelze skenovat.


Dear Colleagues,
I turn to you asking for help in tracing the technical work on the North American armored car XM800-W.


- Product: Lockheed Company
- Status: prototype
- When: sixty / Seventies
- Number: 4 pieces
- Description: articulated armored car


In particular I look for good quality scans from the German or English version of the journal: International Defense Review, 1973, number 1, pages: 86-90. I copy available from the military library could not be scanned.
XM800-W - XM800-W foto via IDR

XM800-W foto via IDR
URL : https://www.valka.cz/XM800-W-t88794#330751Verze : 1
MOD
ASRV - Armored Reconnaissance Scout Vehicle


Vážení kolegové,
na internetových stránkách Com-central jsem narazil na pár fotografií z příručky ARSV XM800, který vyhotovila firma: Lockheed Missiles & Space Company, Inc.


Sháním skeny z této knihy, nebo její PDF kopii. Zajímají mne i další příručky popisující XM800-W.


Dear Colleagues,
website Com-central, I came across some pictures of the ARSV XM800 Operator's Manual, produced by the company: Lockheed Missiles & Space Company, Inc.


I'm looking for scans from this book, or a PDF copy. I am interested in other manual describing XM800-W.
*
XM800-W - Foto via Dontos.

Foto via Dontos.
URL : https://www.valka.cz/XM800-W-t88794#342062Verze : 0
MOD