Main Menu
User Menu

Widner, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Widner
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Widner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.05.1871 Stará Lysá /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Widner-Antonin-t60644#218585Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Widner
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Widner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.06.1889 Státní reálka, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.189 -DD.08.1891 Kadetní škola jezdectva, Hranice
DD.04.1905-DD.07.1905 Kurs pro proviantní důstojníky, Josefov
DD.07.1915-DD.01.1916 Kurs pro remontní důstojníky, Litoměřice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1891 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 rytmistr rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.02.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
29.10.1918 podplukovník jezdectva
16.12.1921 plukovník jezdectva
20.02.1924 generál V. hodnostní třídy
01.07.1925 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1921-DD.11.1921 Velitel : 3. jezdecká brigáda
01.10.1920-16.12.1921 Velitel : Jezdecký pluk 3
16.12.1921-00.04.1923 Velitel : Jezdecký pluk 3
DD.02.1923-20.02.1924 Velitel : 3. jezdecká brigáda
20.02.1924-DD.06.1925 Velitel : 3. jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1891-DD.11.1892 velitel jezdecké čety Dragounského pluku č. 8, Pardubice
DD.11.1892-DD.11.1896 praporní pobočník Dragounského pluku č. 8, Bohdaneč
DD.11.1896-DD.04.1905 skladištní důstojník Dragounského pluku č. 8, Bohdaneč
DD.04.1905-DD.07.1905 vojenské studium, Josefov
DD.07.1905-DD.04.1906 skladištní důstojník Dragounského pluku č. 8, Bohdaneč
DD.04.1906-DD.05.1906 velitel jezdecké čety Hulánského pluku č. 11, Pardubice
DD.05.1906-DD.01.1909 velitel jezdecké eskadrony Hulánského pluku č. 11, Pardubice
DD.01.1909-DD.11.1911 plukovní pobočník Hulánského pluku č. 11, Pardubice
DD.11.191 -DD.02.1915 velitel jezdecké eskadrony Hulánského pluku č. 11, Pardubice a východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.05.1915 velitel korouhve Hulánského pluku č. 11, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.07.1915 nemocniční ošetřování
DD.07.1915-DD.01.1916 vojenské studium, Litoměřice
DD.01.1916-DD.10.1918 velitel Vojenské evidence koňstva IX. sborové oblasti, Litoměřice
DD.10.1918-DD.02.1919 velitel Vojenské evidence koňstvas Pardubice
DD.02.1919-DD.09.1920 velitel Dragounského pluku č. 1, Most
DD.09.1920-DD.04.1923 velitel Jezdeckého pluku 3, Nové Zámky
DD.04.1923-DD.06.1925 velitel Jezdecké brigády 3
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Widner-Antonin-t60644#375506Verze : 0
MOD