Main Menu
User Menu

Wach, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Wach
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Wach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.05.1873 Pozsonysárfö /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.12.1936 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wach-Alois-t60639#218580Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wach
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Wach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1883-DD.09.1891 Státní reálné gymnasium, Litomyšl
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1892-DD.08.1895 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1899-DD.10.1901 Vyšší dělostřelecký kurs, Wien
DD.01.1922-DD.03.1922 Středisko taktických dělostřeleckých studií, Metz
DD.02.1924-DD.04.1924 Informační kurs pro generály a vyšší štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 major rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 plukovník rakousko-uherské branné moci
15.03.1919 plukovník domobrany
21.05.1919 plukovník generálního štábu
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
01.12.1932 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
23.05.1919-10.10.1919 Velitel : Zemský dělostřelecký inspektorát na Moravě
05.06.1919-10.10.1919 Velitel : Velitelství dělostřelectva armádního sboru
10.10.1919-10.12.1919 Velitel : Zemský dělostřelecký inspektorát pro Moravu a Slezsko
09.03.1922-DD.07.1923 Velitel : Dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva
00.09.1923-15.09.1925 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko
15.09.1925-16.12.1927 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
16.12.1927-04.05.1928 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
04.05.1928-30.11.1932 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Brně

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1892-DD.08.1895 vojenské studium, Wien
DD.08.1895-DD.10.1899 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 26, Terezín
DD.10.1899-DD.10.1901 vojenské studium, Wien
DD.10.1901-DD.11.1903 důstojník velitelství Polní dělostřelecké brigády č. 14, Wien
DD.11.1903-DD.11.1908 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 25, Josefov
DD.11.1908-DD.04.1915 výcvikový referent Generálního inspektorátu dělostřelectva, Wien
DD.04.1915-DD.11.1915 zbrojní referent dělostřeleckého štábu u velitelství 11. armády, východoevropské válčiště
DD.11.1915-DD.03.1916 zbrojní referent dělostřeleckého štábu u velitelství 3. armády, balkánské válčiště
DD.03.1916-DD.07.1917 velitel Hrubého dělostřeleckého pluku č. 8, italské válčiště
DD.07.1917-DD.11.1917 velitel dělostřelectva Horské brigády č. 56, italské válčiště
DD.11.1917-DD.11.1918 velitel Polní dělostřelecké brigády č. 49, italské válčiště
03.11.1918-03.11.1918 zajetí na italském válčišti
DD.11.1918-DD.03.1919 italské zajatecké tábory
DD.03.1919-DD.05.1919 zástupce velitele úseku Velitelství československé somobrany, Galatare a přesun
DD.05.1919-DD.06.1919 velitel dělostřelectva Vrchního velitelství vojsk operujících na Těšínsku, slezské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel dělostřelectva Armádního sboru Podhajského, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.12.1919 služební cesta ve Francii
DD.12.1919-DD.06.1921 inspektor Inspektorátu dělostřelectva, Praha
DD.06.1921-DD.01.1922 přednosta Zbrojního odboru ministerstva, Praha
DD.01.1922-DD.03.1922 vojenské studium, Metz
DD.03.1922-DD.07.1923 přednosta Dělostřeleckého a zbrojního odboru ministerstva, Praha
DD.07.1923-DD.02.1924 velitel Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.02.1924-DD.04.1924 vojenské studium, Praha
DD.04.1924-DD.09.1925 velitel Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.09.1925-DD.11.1932 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wach-Alois-t60639#385037Verze : 0
MOD
Diskuse
hmpf, tak co je tohle Pozsonysárfö to teda netusim ? nemuze to byt Bratislava (Pozsony) ?
URL : https://www.valka.cz/Wach-Alois-t60639#385048Verze : 0
MOD
Miesto narodenia je Nitrianska Blatnica, okr. Topoľčany, dobovo NYITRASÁRFÖ.
Zdroj: www.familysearch.org
URL : https://www.valka.cz/Wach-Alois-t60639#596121Verze : 0