Main Menu
User Menu

WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví

World Intellectual Property Organization

Český název :
Czech name :
Světová organizace duševního vlastnictví
Anglický název :
English name :
World Intellectual Property Organization
Francouzský název :
French name :
L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
WIPO
Datum vzniku :
Establishment :
1967
Sídlo :
Seat of the organization:
Ženeva, Švýcarsko / Geneva, Switzerland
Počet členů :
Membership:
184
Typ organizace :
Type of organization :
Organizace OSN / Specialized United Nations agency
Instituce :
Institutions :
-
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-
Zdroje:
https://www.wipo.int/
https://en.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/WIPO-Svetova-organizace-dusevniho-vlastnictvi-t78097#287815Verze : 0