Main Menu
User Menu

Vozatajská rota 10 [1920-1933]

10th Train Company

     
Název:
Name:
Vozatajská rota 10
Originální název:
Original Name:
Vozatajská rota 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.12.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
Vozatajská eskadrona 10
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.12.1920-15.09.1933 Vozatajský prapor 4
Dislokace:
Deployed:
15.12.1920-DD.10.1921 Radvaň nad Hronom, kasárny /
DD.10.1921-15.09.1933 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.02.1927-15.09.1933
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
Zabezpečovala vozatajskou službu pro velitelství 10. divise
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-rota-10-1920-1933-t50280#193512Verze : 1
MOD