Main Menu
User Menu

Vozatajská eskadrona 10 [1933-1938]

10th Train Squadron

     
Název:
Name:
Vozatajská eskadrona 10
Originální název:
Original Name:
Vozatajská eskadrona 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
Vozatajská rota 10
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 321
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-01.01.1936 Jezdecký pluk 11
01.01.1936-25.09.1938 Dragounský pluk 11
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-DD.05.1935 Bratislava, Kasárny Milana Hodži
00.05.1935-25.09.1933 Zvolen, Nový barákový tábor

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Jezdecký pluk 11
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-eskadrona-10-1933-1938-t50261#463438Verze : 1
MOD