Main Menu
User Menu

Vojenský záslužný kříž

Militär -Verdienstkreuz

     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Struktura:
Structure:
Kříž 1. třídy
Kříž 1. třídy s korunou
Kříž 1. třídy s meči
Kříž 1. třídy s korunou a meči
Kříž 2. třídy
Kříž 2. třídy s korunou
Kříž 2. třídy s meči
Kříž 2. třídy s korunou a meči
Kříž 3. třídy
Kříž 3. třídy s korunou
Kříž 3. třídy s meči
Kříž 3. třídy s korunou a mečiPoznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t96533#359301Verze : 0
MOD
Kříž byl původně založen jako 5. třída Vojenského záslužného řádu. Na obrázku je Kříž 3. třídy s meči.Prameny:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t96533#359302Verze : 0
MOD
Bavorský Vojenský záslužný kříž byl založen v roce 1866 jako ocenění statečnosti a zásluh především statečných poddůstojníků a vojáků bavorské armády, ale i zásluh o armádu a byl udělován i vojenským úředníkům.


Záslužný kříž byl založen dne 19. července roku 1866. Tvar a celková podoba odpovídá Záslužnému řádu, ale bez plamenů mezi rameny kříže. Rozdělení do stupni zpracoval v úvodní tabulce kolega Sehl.


Kříže můžeme rozčlenit do několika skupin:


- edice z roku 1866 – 1905
- edice z let 1905 – 1913
- edice z let 1913 – 1918


Prvotní kříže z roku 1866, originály jsou vzácné, naopak kříže z období Velké války patří mezi dekorace běžnější. Pro ilustraci počty udílení (převzaté od Dr. Klietmana):


- 1914 ...... 6 800
- 1915 ..... 37 759
- 1916 ..... 71 918
- 1917 ... 112 700
- 1918 ... 124 667
- 1919 ..... 19 458
- 1920 ...... 9 674


Význam tohoto kříže však byl v tom, že mohl být jako odměna za statečnost a těžký život na frontě udělen tisícím mobilizovaných bavorských vojáků.


Na vložených obrázcích můžeme tento kříž vidět ve všech stupních a s atributy mečů či koruny.


Literatura:
Dr. K. G. Klietman: Poure le Merité und Tapferkeitsmedaile
Georg Schreiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen
Jörg Nimmergut: Deutsche Orden
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t96533#369916Verze : 0