Main Menu
User Menu

Vojenské pamětní medaile 1914 - 1918

Pamětní medaile s válečnou tématikou či přímo s portrétem vojáka, generála, velícího maršála to je vždy pro faleristu velké potěšení pro „oko„ a zajímavým byť okrajovým doplňkem sbírky.


Tyto medaile známe jako ražby v obecném kovu, či dokonce v tak zvaném válečném kovu, ale také to jsou pečlivě ražené medaile ze stříbra a výjimečně i ze zlata. Těchto 11 ks medailí ze sbírky reprezentují velitelský sbor RU armády. Překrásné exempláře z pozůstalosti těchto a dalších generálů jsou uloženy ve Vídni (Vojensko-historické muzeum-Arsenál), případně v uměleckém muzeu. Mimo faleristickou památkou jsou i důkazem pečlivé práce tak zvané Vídeňské umělecké školy, z které známe celou řadu českých, moravských a slovenských umělců. Nejznámější v povědomí je jistě Otakar Španiel autor prvých československých mincí.


Ukázka:


Medaile jsou dostatečně jasné a popsané, nechybí ani jméno umělce. Některé jsou zajímavé tím, že taková medaile byla ražena při příležitosti udělení řádu, vítězné bitvy atd.


Literatura :
Roman Freiherr von Prochazka : Österreisches Ordenshanbuch Vídeň 1979
Aukční katalogy firmy Rauch Vídeň
Aukční katalogy firmy Dorotheum Vídeň
Archiv : Alt.


Rád bych požádal, pokud to bude možné, o polinkování medaile s životopisem generála, který máme zpracovaný v rubrice: Životopis
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-pametni-medaile-1914-1918-t91052#340395Verze : 0
Několik dalších medailí, která jsou úzce spojené s armádou. Velmi pěkná a zajímavá pamětní a vzpomínková medaile náčelníka generálního štábu polního maršála rytíře Becka.


Zajímavá medaile z roku 1915 svobodného pána Konráda von Hötzendorf (náčelník gen. Štábu armády), s řádem Pour le Mérité na krku.


Vidíme zde i pamětní plukovní medaili a další zajímavé medaili 1. pěšího pluku k výročí založení 1716 - 1916. Medaile ve stříbře je uložena v pražské sbírce.


Velmi pěkná medaile Karla Štěpána v uniformě admirála.


Obrázky jsou z privátní sbírky a lze je kopírovat.


Prameny :
Archiv Alt.
Vojenské pamětní medaile  1914 - 1918 - Uherská záležitost, císař v generálské uniformě .

Uherská záležitost, císař v generálské uniformě .
Vojenské pamětní medaile  1914 - 1918 - Ražba v zinku 99. pěší pluk Znojmo

Ražba v zinku 99. pěší pluk Znojmo
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-pametni-medaile-1914-1918-t91052#340703Verze : 0
Tuto medaili si nechal razit rytíř Vojenského řádu Marie Terezie. Medaile sice není špičkovým výtvarným dílem, ale je přesto zajímavá a zaslouží si naši pozornost .


Medaile je ražena z kompozice zinku ( kriegsmatall ), tedy z kovu, v kterém známe medaile ražené konce války. Průměr medaile je 70 mm při váze 185 g. Tato medaile je dále galvanicky poměděná. Zajímavý technologický postup měl zabránil nepříjemné korozi, která medaile ražené v zinku doprovází .


Lícní strana představuje plastický portrét podmaršála Willerdinga v služební uniformě bez řádových dekorací. Na medaile je dvouřádkový nápis :


FML. BARON RUDOLF WILLERDING KOMANDANT DER K. U. K. 32. ID. WEIHNACHTEN 1917 .


Heraladicky v levé dolní části je pak ještě jméno medailéra ( VASZARY L. )


Z8 adní strana, téměř v celé ploše, nese reliéf řádového kříže MMTO. Text po obvodu :


MILITAR MARIA- THERESIEN ORDENSRITTER 17. VIII. 1917Medaile pochází ze sbírky kolegy a přítele V. W, z Jihlavy .


Literatura :
SIGNUN BRNO číslo 18 IV. řada z června 2007


Poznámka :
V časopise Signum je celý článek věnovaný osobnosti tohoto vysokého důstojníka. ( Vilém Wodák : Malé zastavení nad jednou zajímavou medailí ) .
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-pametni-medaile-1914-1918-t91052#341989Verze : 0
Plukovník Kopal


Památce vojáka , který ve věku šedesáti let zemřel v boji . Památce českých a moravských vojáků , kteří v roce 1848 prokázali svoji statečnost a odvahu na bojišti v severní Itálii , pod vedením rakouského vojáka českého šlechtice maršála Radetzkého a rodáka z Moravy , plukovníka Kopala .


Připomínka této události :


10 . prapor myslivců byl součástí brigády generála Strasolda . Její postavení bylo v prostoru Santa Lucie , kde ovládala přístupové cesty k pevnosti Verona .


Dne 6 . května roku 1848 Italové ( Piemoťané ) zaútočili na postavení rakouských jednotek s velkou přesilou . Jejich útoky však naše jednotky odrazili a útočící vojáci skončili na pozicích 10 . praporu myslivců . Vojáci tohoto praporu měli své odvodní a doplňovací obvody z Dolního Rakouska a jižní Moravy , tedy z oblasti z které pocházel i jejich velitel plukovník Karel Kopal . Kopalovi vojáci s celou brigádou se stáhli k Veroně . Maršál Radecký , velký znalec problematiky italského bojiště , zmobilizoval své zálohy a tyto jednotky na bojišti u Santa Lucii jednotky Piemonťanů definitivně odrazili .


V brigádě se však nacházeli další „ české „ jednotky a to 28 . pěší pluk ( Praha ) a 18 . pěší pluk ( Hradec Králové ) .


Naši „ Rakušané „ si byli vědomi , že je nutno útokem dobýt vrchol Monte Berico . Byl to opět plukovník Kopal , který sesedl z koně a v čele svých vojínů vedl svůj prapor v útok . Zde se vyznamenal i pěší pluk č. 18 a 28 . Byla to i zásluha velitele praporu plk. Kopala , že vítězství bylo naše .


Plukovník Kopal by těžce zraněn a na následky smrtelného zranění umírá 17 . červa 1848 .


Plukovník Kopal za svůj čin hrdinství a statečnosti , kdy s nasazením vlastního života vedle své jednotky k vítězství se již sice nedočkal osobně předání Vojenského řádu Marie Terezie . Ale v našich vzpomínkách již tento důstojník je a bude slavným rytířem tohoto jedinečného vojenského řádu .


10 . myslivecký prapor , jako kolektivní čestnou odměnu obdržel však od císaře honosnou , stříbrnou a zdobenou polnici na které se nachází nápis:


MONTE BERICO – KOPAL RUFT - ( Kopal volá)


Pro zájemce doporučuji knihu Pod císařským praporem .II.


Město Znojmo na tohoto čestného člověka nezapomnělo a tak již 16 . října roku 1853 , ke cti a památce tereziánského rytíře je v městě Znojmo odhalen nádherný pomník . Autorem této památky byl vídeňský umělec , sochař Antonín Fernkorn . Pro zájemce , tento pomník se nachází ve Znojmě na náměstí J. Komenského , další památky naleznete v městskému muzeu ve Znojmě .


Dobový tisk popisuje tuto společenskou událost vzletnými slovy , vojenské kapely , proslovy , oslava na vysoké úrovni , které se mimo jiné zúčastnil generál jezdectva Schlick a synové plukovníka Kopala .


III.


K této události byla však také vydaná pamětní medaile v počtu 700 ks ( aukční katalogy firmy Rauch a Dorotheum) . Medaile byla ražena v mědi , ale vzácně se vyskytuje medaile postříbřená . Jisté je i to , že tato medaile byla v několika kusech ražena ve stříbře a lze spekulovat , že minimálně jeden kus byl ražen i ve zlatě . Medaile ve stříbře byla v jedné pražské soukromé sbírce až do roku 1980 . Její další osud je však neznámý .


Popis medaile :
Ve středu medaile je poprsí plukovníka Kopala v uniformě s jasně viditelným křížem řádu Leopolda i rytířským křížem Vojenského řádu Marie Terezie . Kolem je rozložený opis:
CARL . v . KOPAL OBERST DES X . IAGER- BATAILLONS .


Po stranách poprsí vlevo :
GEB . 3 . FEBR . 1788


Vpravo :
17 . JUNI 1848


Po obvodu jsou dubové ratolesti , které jsou rozdělené medailónky s názvy bojišť :


ST . LUCIA a VIZENZA


V horní části vidíme akční vojenskou scénu a v dolní části vojenské pohřebiště ( hrob ) .
Pod poprsím jsou umístěny iniciály medailéra : „C R „ ( C. Radnický ) .


Zadní strana medaile :


Ve středu medaile , v její ose je umístěn obelisk znojemského památníků s dělovou kouli nahoře s s bohyni vítězství Nike .


Po stranách jsou rozloženy nápisy :


ENTHÜLLT AM 16 . OCTOB . 1853 . na tímto dvojitý opis :


BEABSICHTIGT IM AUGUST 1848 ( vlevo)


ANGERECT IM JAHRE 1849 ( vpravo )


Po obvodu medaile je nápis:


CARL VON KOPAĹS DENKMAL BEI ZNAIM


Zcela dole je městský znak , tj. jednohlavý orel v ozdobné kartuši s hradební korunou a ornamenty .


Průměr medaile je 64 , 5 mm .


Poznámka : Další obrázek nám představuje medaili maršála Radetzkého , vítěze tažení z roku 1848-49 .


Prameny :
Aukční katalogy DP Praha
Aukční katalogy firmy Rauch a Dorotheum Vídeň
Archiv : Alt.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-pametni-medaile-1914-1918-t91052#348365Verze : 0
Vojenské medaile jsou poněkud drahé, a tak snad i proto, nejsou tak oblíbené jako odznaky nošené na čepicích, tedy plukovní či Patriotikum. Je to jistě škoda, neboť právě tyto moderní medaile reprezentuji zároveň i uznávanou Vídeňskou medailérskou školu.


Velmi zajímavá je předválečná medaile věnovaná při příležitosti služby veliteli 99. pluku (Znojmo).


Ale i obyčejné malé medaile ražena z náhradního kovu (zinku) mají svůj půvab .
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-pametni-medaile-1914-1918-t91052#371601Verze : 0