Main Menu
User Menu

Vojenská medaile za statečnost

Military bravery medal / Medailia Virtutea Militara de Razboiu

     
Název:
Name:
Vojenská medaile za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Medalia Virtutea Militara de razboiu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1880
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - zlacená
2. třída - stříbrná
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#354085Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská medaile za statečnost 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Virtutea Militara de razboiu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1880
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#570589Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská medaile za statečnost 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Virtutea Militara de razboiu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.11.1880
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Medalia Virtutea Militara de razboiu
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#570590Verze : 0
MOD
Medalia Virtutea Militara de Razboi
War Medal of Military Virtue
Militär-Tepferkeitsmedaille (Kreuz für militärische Tepferkeit)

Vojenská medaile Za statečnost (Chrabrost)
Toto vysoké vyznamenání určené k ocenění statečnosti před nepřítelem bylo založeno Karlem I. dne 25. listopadu 1880 a to ve dvou stupních.
Dekorace I.stupně byla vyráběna ze stříbra a zlacená. Dekorace II.stupně byla vyráběna ze stříbra. Později však jsou dekorace raženy z obecného kovu a jen pozlacené a postříbřené. Vzácné jsou první typy těchto zajímavých křížů, které se staly v Rumunsku vysokým vyznamenáním určené pro vojáky za mimořádnou chrabrost a statečnost.
Tímto křížem (medailí) se vyznamenávali ti vojáci a poddůstojníci, kteří v bitvě prokázali statečnost před nepřítelem. Tento kříž měl svůj vzor v ruském kříži Sv. Jiří, který byl udělován také za prokázanou statečnost. Podmínky pro udělení rumunské dekorace jsou totožné s podmínkami pro udělení tohoto ruského vyznamenání.
Při udělení tohoto vyznamenání měl voják nárok na peněžitou penzi a nesměl být fyzicky trestán (nařízení ze dne 25. února 1916). Ještě dodatečně v letech 1933-1936 obdrželi vojáci, kteří se mohli pyšnit touto medailí různé finanční dary a půjčky. Toto vyznamenání se udělovalo od počátku svého založení tj. od roku 1880 až do roku 1947. Ve sbírkách proto nacházíme rozličné typy, které se liší ražbou. Mnohdy je portrét panovníka větší, jiné je i postavení věnečku a další detaily. První kříže jsou opět kvalitně raženy ze stříbra, pozdější ražby jsou již jen slitiny obecného kovu. Na přiloženém obrázku vidíme řádovou sponu vojáka, který se jistě jako dobrovolník zúčastnil války rusko-turecké 1877-1878, kdy toto dokládá i tato ruská medaile, ale i rumunský kříž z roku 1878, jako první je zde řazen právě tento kříž statečnosti (viz obrázek). Tento voják se dále zapojil i do II. balkánské války z roku 1913, což opět prezentuje medaile na řádové sponě.
Poznámka:
V letech 2.světové války se tato medaile udělovala vzácně, dokonce byla na úrovni řádu Michala Vítěze (Chrabrého), který byl určen jen pro ocenění statečnosti důstojníků. Byla však udělována německým vojákům v poddůstojnické hodnosti. Po 23. září 1944, kdy Rumunsko začalo bojovat proti svému bývalému spojenci bylo několik medailí uděleno i sovětským vojákům, kteří ji však po roce 1947 již nosit nesměli. Nikdo z našich vojáků tuto medaili neobdržel a to ani po ukončení 1. světové války ani po ukončení 2. světové války.


Literatura:
KLIETMAN, Kurt Georg: Pfaleristik Rumanien, Berlin 1977
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#316968Verze : 1
Od 25.12.1916 byla tato medaile nejvyšším vyznamenáním v boji pro vojáky a poddůstojníky. Vyznamenaní obdrželi peněžní měsíční rentu. Úpravy statutu 5.5.1933 a 5.5.1936 jim přinesly další finanční a materiální výhody.
Existuje řada variant. Na obrázku medaile 2. typu 1. třídy.Prameny:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#354087Verze : 0
MOD
Medaile 2. třídy 2. typu.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#379813Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenská medaile za statečnost 2. třída
Military bravery medal 2nd Class
Medalia Virtutea Militara de razboiu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Madon, Georges Felix
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-za-statecnost-t85720#588047Verze : 0
MOD