Main Menu
User Menu

Viščak, Vasil

     
Příjmení:
Surname:
Viščak
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr (Ing.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Náčelník spojovacího oddělení u Velitelství letectva a PVOS
Náčelník oddělení provozu a pozemního zabezpečení navigace – pomocník náčelníka spojovacího vojska GŠ ČSLA
Náčelník oddělení speciálního zabezpečení letectva u Správy letectva a vojsk PVOS
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Spojovací důstojník 1. pěšího praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR
Stálý představitel pro PVOS ve štábu Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
VHA/VÚA Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Viscak-Vasil-t89773#335340Verze : 0
plk. Ing. Vasil Viščak


Průběh vojenské služby


- 08.11.1939 : emigroval z Podkarpatské Rusi přes Rumunsko do SSSR
- 24.01.1943 : propuštěn z internace
- 17.03.1943 : odveden u čs. vojenské jednotky v Buzuluku
- 25.09.1943 : náčelník radiostanice a velitel družstva u spojovací roty 1. čs. sam. brigády v SSSR
- 20.06.1944 : velitel čety u smíšeného předzvědného oddílu 1. čs. armádního sboru v SSSR
- 10.11.1944 : jmenován podporučíkem telegrafního vojska v záloze
- 10.11.1944 : spojovací důstojník 1. pěšího praporu 1. čs. sam. brigády v SSSR
- 28.05.1945 : spojovací důstojník Pěšího pluku 5 Praha
- 01.12.1945 : povýšen do hodnosti poručík spojovacího vojska v záloze
- 16.01.1946 : frekventant aplikační školy u Pěchotního učiliště v Milovicích
- 18.08.1946 : zástupce velitele samopalné roty u Pěšího pluku 5 Praha
- 01.12.1946 : povýšen do hodnosti nadporučík pěchoty v záloze
- 15.01.1947 : frekventant Letecké spojovací školy Chrudim
- 16.07.1947 : zástupce velitele Spojovací letky 1 Kbely
- 15.11.1947 : velitel Spojovací letky 1 Kbely
- 01.10.1949 : povýšen do hodnosti kapitán

- 01.10.1949 : frekventant Vysoké vojenské letecké akademie při Vysokém učení vojenském Praha
- 24.09.1951 : povýšen do hodnosti štábní kapitán
- 28.09.1951 : náčelník spojovací skupiny u Velitelství letectva MNO Praha
- 28.12.1951 : náčelník spojovacího oddělení u Velitelství letectva MNO Praha
- 15.04.1952 : povýšen do hodnosti major
- 13.01.1953 : povýšen do hodnosti podplukovník
- 10.09.1956 : posluchač přípravné školy pro studium v zahraničí při Vojenské akademii Praha
- 21.11.1956 : posluchač Vyššího akademického kurzu při Vojenské velitelské akademii v SSSR
- 10.10.1957 : náčelník spojovacího oddělení u Velitelství letectva a PVOS MNO Praha
- 01.01.1958 : povýšen do hodnosti plukovník
- 02.11.1960 : náčelník oddělení provozu a pozemního zabezpečení navigace – pomocník náčelníka spojovacího vojska GŠ ČSLA
- 15.11.1962 : náčelník oddělení radiotechnického zabezpečení náměstka MNO pro PVOS a letectvo Praha
- 01.01.1967 : náčelník oddělení radiotechnického zabezpečení u Hlavní správy letectva a vojsk PVOS
- 16.09.1969 : náčelník oddělení speciálního zabezpečení letectva u Správy letectva a vojsk PVOS
- 26.03.1971 : stálý představitel pro PVOS ve štábu Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
- 22.08.1977 : kádrová dispozice
- 31.12.1977 : přeložen do zálohy


vyznamenání:
a) československá
- třikrát udělen „Čs. válečný kříž 1939“: poprvé za boje u Žažkova jako desátníkovi, podruhé za vynikající bojovou činnost v době bojů o Duklu jako četaři a potřetí v srpnu 1945
- Čs. vojenská medaile „Za chrabrost před nepřítelem“ a Čs. vojenská pamětní medaile
- medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1955)
- Řád Rudé hvězdy (1958)
- Dukelská pamětní medaile (1969)
- pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR (1965)
- medaile „Za upevňování přátelství ve zbrani“ 2. stupně (1972)
b) sovětská
- pamětní medaile „Za osvobození Prahy“, pamětní medaile „Za vítězství nad Německem“ a jubilejní medaile „30 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941–1945“
c) polská
- medaile „Přátelství ve zbrani“ (1969)


Zdroj: VHA/VÚA Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Viscak-Vasil-t89773#335343Verze : 0