Main Menu
User Menu

Vianočná pohľadnica poľnej pošty z roku 1942

Diskuse
Dovolím si Vám predložiť vianočnú pohľadnicu poľnej pošty z roku 1942 "Maďarskej královskej armády" pre vojakov a ich rodinných príslušníkov.


Na zadnej strane pohľadnice je zaujímavý text približné tohto znenia:
"O budúcnosti maďarska, o mieri a rozkvete, sa rozhoduje na bojiskách v sovietskom rusku !"


Zdroj: Moja zbierka pohľadníc s vojenskou tématikou.
URL : https://www.valka.cz/Vianocna-pohladnica-polnej-posty-z-roku-1942-t107562#382806Verze : 0
Hi,


This is a very nice piece but I have doubts about its originality, but I hope I am mistaken!


Anyway the double cross in red shield, ending in letter "L" was the badge of the Hungarian military youth society preparing the boys and the girls for the war, called "Levente". All the kids who were under 17 y.o. had to be the member of it.
URL : https://www.valka.cz/Vianocna-pohladnica-polnej-posty-z-roku-1942-t107562#398006Verze : 0