Main Menu
User Menu

Vermach, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Vermach
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Vermach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.10.1863 Háje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vermach-Jan-t110715#389659Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vermach
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Vermach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1874-DD.06.1877 Státní reálné gymnasium, Plzeň
DD.09.1877-DD.06.1878 Vyšší průmyslová škola, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1878-DD.08.1882 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1892-DD.10.1894 Vojenská intendanční škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1882 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1885 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1889 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1896 vojenský podintendant rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 vojenský intendant rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 vojenský vrchní intendant 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 vojenský vrchní intendant 1. třídy rakousko-uherské branné moci
15.11.1918 plukovník intendančního sboru
01.11.1919 plukovník intendantstva
16.12.1921 generál intendantstva V. hodnostní třídy
01.02.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1878-DD.08.1882 vojenské studium, Praha
DD.08.1882-DD.01.1883 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 73, Praha
DD.01.1883-DD.11.1887 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.11.1897-DD.10.1892 praporní pobočník Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.10.1892-DD.10.1894 vojenské studium, Wien
DD.10.1894-DD.11.1899 důstojník intendance IX. sboru, Josefov
DD.11.1899-DD.11.1905 důstojník intendance VIII. sboru, Praha
DD.11.1905-DD.01.1911 zástupce přednosty intendance Pěší divise č. 9, Praha
DD.01.1911-DD.11.1913 přednosta skupiny intendance Říšského ministerstva války, Wien
DD.11.1913-DD.03.1915 přednosta oddělení intendance II. sboru, Wien a východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.07.1917 přednosta intendanční služby II. sboru, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.04.1918 přednosta intendanční služby 2. armády, východoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.11.1918 přednosta intendanční služby Generálního velitelství, Lwów
DD.11.1918-DD.11.1919 přednosta intendance Likvidační skupiny ministerstva národní obrany, Wien
DD.11.1919-DD.09.1920 intendanční inspektor Generálního inspektorátu vojska, Praha
DD.09.1920-DD.12.1923 velitel Intendanční školy, Praha
DD.12.1923-DD.09.1925 velitel Vojenské intendanční školy, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1922

Řád Vytisova kříže velkokříž komandéra (2. třída)
Order of Cross of Vytis Grandcross of Commander (2nd Class)
Vyčio Kryžiaus ordinas
-

DD.MM.1922

Řád akademických palem 2. třída
Order of Academic Palms 2nd Class
Ordre des Palmes Académiques
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vermach-Jan-t110715#389660Verze : 0
MOD