Main Menu
User Menu
Veřejná bezpečnost - VB


Veřejná bezpečnost (slovensky Verejná bezpečnosť), zkráceně označována VB, byla v letech 1947–1991 složkou československého Sboru národní bezpečnosti a vykonávala policejní činnost v oblasti ochrany života a zdraví občanů, ochrany veřejného pořádku, vyšetřování trestných činů, dohledu nad silničním provozem apod. VB přímo podléhala československému Ministerstvu vnitra, od 1. 1. 1969 potom jednotlivým národním ministerstvům vnitra (MV ČSR a MV SSR).


Příslušníci SNB zákonem č. 333/1991 Sb., byli převedeni do služeb Federálního policejního sboru pod působností Federálního ministerstva vnitra.


cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Verejna-bezpecnost-VB-t79898#292982Verze : 1
MOD