Main Menu
User Menu

Velitelství skupiny železničního vojska č. 54 [1939-1939]

Dowództwo Grupy Wojsk Kolejowych nr 54/54th Railway Military Group Command

     
Název:
Name:
Velitelství skupiny železničního vojska č. 54
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Grupy Wojsk Kolejowych nr 54
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-06.09.1939 Armáda „Karpaty“ 1)
06.09.1939-12.09.1939 Armáda „Malopolsko“
12.09.1939-18.09.1939 Náhradní středisko železničního vojska č. 2 2)
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-02.09.1939 Krakov/? /
02.09.1939-04.09.1939 Krakov-Řešov/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 Řešov/? /
05.09.1939-08.09.1939 Dębica/? /
08.09.1939-11(?).09.1939 Dębica / -Lvov (Львів)/přesun /
12(?).09.1939-14.09.1939 Lvov ((Львів)-Stanisławów (Івано-Франківськ)/přesun /
14.09.1939-17.09.1939 Stanisławów (Івано-Франківськ)/? /
17.09.1939-18.09.1939 Stanisławów (Івано-Франківськ)-Kołomyja ((Коломия)-Śniatyń (Снятин) / -Rumunsko/přesun

Velitel:
Commander:
31.08.1939-19.09.1939 Oszczakiewicz, Henryk inż. (kapitan)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

3)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Velitelství bylo původně určeno pro Velitelství železničního vojska v poli, ale po utvoření Armády „Karpaty“ v červenci 1939 bylo rozhodnuto o přidělení této armádě.
2) Náhradní středisko železničního vojska č. 2 mělo původně do nabytí platnosti mobilizačního plánu W2 číslo 1. Proto jej Zarzycki označuje jako Náhradní středisko železničního vojska č. 1
3) Plánovaná sestava skupiny není známá. Cutter uvádí, že v průběhu tažení řídila práce železničních mostních rot č. 53, 54, 55, 61
a Pracovní železniční traťové roty č. 182.
Zdroje:
Sources:
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Zarzycki, Piotr: 1 Batalion Mostów Kolejowych, Ajaks, Pruszków 2005
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-skupiny-zeleznicniho-vojska-c-54-1939-1939-t121363#415599Verze : 4
MOD