Main Menu
User Menu

Velitelství letectva Severního frontu [1941-1941]

Aviation Command of the Northern Front / Командование авиации Северного фронта

Командование авиации Северного фронта / Velitelství letectva Severního frontu [1941]


Velitelství frontového letectva vzniklo 24. června 1941 přejmenováním z Velitelství letectva Leningradského vojenského okruhu [1940-1941].
Nacházelo se v poli na východoevropském válčišti a podléhalo velitelství Severního frontu [1941].
Velitelství frontového letectva bylo 26. srpna 1941 přejmenováno na Velitelství letectva Leningradského frontu [1941-1942].
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Severniho-frontu-1941-1941-t72037#253983Verze : 0
MOD
Součástí velitelství frontového letectva bylo:


velitelství frontového letectva se štábem,


7. stíhací letecký sbor [1941-1943] (červen 1941 - srpen 1941),


1. smíšená letecká divize [1940-1941] (červen 1941 - srpen 1941),
2. smíšená letecká divize [1940-1941] (červen 1941 - srpen 1941),
5. smíšená letecká divize [1940-1941] (červen 1941 - srpen 1941),
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Severniho-frontu-1941-1941-t72037#253984Verze : 0
MOD
Velitelem frontového letectva byl:
generálmajor letectva Alexandr Alexandrovič Novikov (červen 1941 - srpen 1941).
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Severniho-frontu-1941-1941-t72037#253985Verze : 0
MOD