Main Menu
User Menu

Války se spojenci

91-88 př.n.l.

Války se spojenci:


Spojenci hráli od jisté doby nezastupitelnou úlohu ve vojenské doktríně Říma. Od Mariových reforem byly některé části armády - např. jízda - zcela tvořené jednotkami italických spojenců. Spojenci tedy bojovali za Řím stejně jako občané, nicméně status občanů neměli, což je znevýhodňovalo v mnoha oblastech, například v oblasti právní. Spojenci se samozřejmě snažili tento nepříjemný stav zvrátit. Již roku 95 př.n.l. přitáhla jejich část k Římu a snažila se intervenovat za svoje zrovnoprávnění. To se jim však tentokrát nepovedlo.


Jejich nespokojenosti využil jako politický kapitál Marcus Livius Drusus mladší a na půdě senátu rozpoutal na toto téma debatu. (r. 91 byl tribunem). Senát však jeho návrh nepřijal, spíše z důvodů nesouhlasu s jinými částmi Drusova politického programu. Navíc byl proti i Římský lid, který si svoje postavení žárlivě střežil. Drusus byl posléze zavražděn.


Roku 90 př.n.l. se dlouhý konflikt vyhrotil v otevřenou válku. Řím musel bojovat na dvou frontách. Na severu i na jihu se nalézaly vzbouřené spojenecké kmeny. Římské vojsko vedli dva konzulové na dotyčný rok. Lucius Iulius Caesar bojoval na jihu proti vzbouřeným Samnitům a na severu bojoval konzul Rutilius Lupus proti kmenu Marsů. Lupus byl na severní frontě poražen a zabit. Situaci na severu pak musel zachraňovat Marius, který byl předtím již nějakou dobu v ústraní.


Na jihu byla situace také špatná, přesto však Caesar Samnity porazil. Řím se pak rozhodl udělit občanství všem loajálním Italikům. Po dalších krutých bojích získali (r. 87 př.n.l. ) všichni svobodní obyvatelé na jih od řeky Pád římské občanství. Byla zde však jistá omezení, takže občanství nezískaly zdaleka všechny kmeny. To se změnilo až později.


Válka se spojenci byla velkým nebezpečím pro stabilitu Říma. Nakonec však dopadla tak, jak musela.


Plné občanství všem svobodným obyvatelům říše však přiznal až o 300 let poději císař Caracalla.


Zdroj: Internet, Dějiny psané Římem atd.
URL : https://www.valka.cz/Valky-se-spojenci-t47532#185974Verze : 1
Doplním, že rozhodnutí senátu udělit občanství všem loajálním Italikům znamenalo všem, kteří do určité lhůty (tuším dvou měsíců) složí zbraně.


Ke Caracallovu udělení občanství všem svobodným obyvatelům římské říše - skutečně už to byla zcela jiná doba a význam římského občanství byl zcela jiný, než v době 2.-1. stol. př.n.l. Caracalla občanství rozšířil na všechny obyvatele říše ze správních důvodů, především aby sjednotil daňové povinnosti obyvatel.
URL : https://www.valka.cz/Valky-se-spojenci-t47532#185985Verze : 0
Diskuse

Citace - von Holestein :

Jejich nespokojenosti využil jako politický kapitál Marcus Livius Drusus mladší a na půdě senátu rozpoutal na toto téma debatu. (r. 91 byl jedním ze dvou konzulů).

Drusus nebyl konzulem ale tribunem
URL : https://www.valka.cz/Valky-se-spojenci-t47532#528042Verze : 0