Main Menu
User Menu

Valeš, Oskar

Podplukovník Oskar Valeš


Oskar Valeš, původním jménem Wetzler, se narodil v roce 1912. V roce 1936 vstoupil do KSČ a zúčastnil se jako interbrigadista prošel španělskou občanskou válkou. Druhou světovou válku strávil v československé armádě ve Velké Británii. V ní vedl ilegální stranickou organizaci, kvůli čemuž byl internován a z vojska propuštěn.


Po skončení války byl jmenován krajským tajemníkem KSČ v Ústí nad Labem. V říjnu 1948 nastoupil na Ministerstvo vnitra a v roce 1950 přešel po celkové reorganizaci bezpečnostních orgánů na Ministerstvo národní bezpečnosti, kde velel 2. sektoru čili rozvědce. Avšak lednu 1951 byl zatčen a v prosinci 1953 při procesu se skupinou v Bezpečnosti, který navazoval na proces s Rudolfem Slánským, odsouzen na 21 let. Nicméně již v roce 1956 byl rehabilitován a opět přijat do strany. Byla mu též vrácena hodnost a byl zařazen do činné zálohy, a to se zpětnou platností.Zdroj:
VOREL, Jaroslav, ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I., ÚDV, Praha 2003.
URL : https://www.valka.cz/Vales-Oskar-t89559#334133Verze : 0
MOD