Main Menu
User Menu
VÁH20.12.1944


U obce Lysice v okrese Žilina byla ze SSSR vysazena skupina VÁH, určená k získání přehledu o pohybu německých vojenských transportů na hlavní železniční trati Slovenska. Skupinu tvořili velitel skupiny Jugan a dělník Ján Haluška (7.9.1919). Zpravodajská skupina VÁH měla za úkol získávat a do centrály v Moskvě předávat zprávy o železničních transportech, projíždějících železniční stanicí Ži1ina, především vojenských. Po seskoku se parašutisté na doskokové ploše nesešli a bezvýsledné zůstaly i pokusy rt. Halušky o setkání se svým velitelem na dvou předem domluvených místech: u mlýna v obci Krasňany druhý den ráno po seskoku a ve 12,00 hod. před prodejnou fy. Bat'a na náměstí v Žilině. Třetí místo setkání bylo stanoveno vždy 5. a 20. v každém měsíci ve 12,00 hod. před kinem v Novém Městě nad Váhem. Z tohoto důvodu se Haluška ubytoval v cihelně obce Horní Hričová. K cestám do Nového Mesta nad Váhem, Púchova a Žiliny užíval falešných dokumentů, civilního oděvu a finančních prostředků. Pokusy o setkání s velitelem, resp. s jeho spojkou neměly úspěch a Haluška se rozhodl pro úkryt u svých příbuzných v obci Dubková. Na cestě z Púchova do Horní Lidče byl zadržen německým strážným, kterého zastřelil a krátce poté se ukryl u své sestry. S její pomocí získal falešný občanský průkaz a cestovní povolení pro jízdy z Bratislavy do Zvolena. Kolem 20. ledna 1945 se přemístil do Žiliny, odkud pokračoval v bezvýsledných pokusech o kontakt se svým velitelem. Teprve 1. února 1945 navázal s pomocí svého známého ze služby ve slovenské armádě spojení s ruským agentem neznámé totožnosti, jemuž údajně od 10. února předával zašifrované zprávy. V březnu 1945 ztratil i toto pochybné spojení a proto se rozhodl přejít blížící se frontu a spojit se s Rudou armádou. Učinil tak se zdarem 1. dubna 1945 u Kremnice. Až do 13. dubna 1945 působil dále ve službách Rudé armády jako člen skupiny jejího hloubkového průzkumu v prostoru Kremnica - Lúčky - Horní Ves - Bartoškova Lehota.
URL : https://www.valka.cz/Vah-t46264#180198Verze : 0