Main Menu
User Menu

Václav, Imrich

     
Příjmení:
Surname:
Václav
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Václav
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník pechoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.10.1894 Urmín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1970 ?, /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- podplukovník pechoty
- Veliteľ Doplňovacieho okresného veliteľstva v Prešove
- povstalecký posádkový veliteľ vo Zvolene
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-Imrich-t194904#561306Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Václav
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Václav
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1920 nadporučík
01.11.1921 kapitán
11.07.1926 štábny kapitán
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1939-17.05.1939 Velitel : Náhradní prapor pěšího pluku 4
17.05.1939-31.07.1939 Velitel : Náhradní prapor pěšího pluku 4
31.07.1939-01.10.1940 Velitel : Náhradní prapor pěšího pluku 2
01.10.1940-01.01.1942 Velitel : Náhradní prapor pěšího pluku 6
01.01.1942-15.03.1942 Velitel : Náhradní prapor pěšího pluku 6
15.03.1942-02.08.1943 Velitel : Doplňovací okresní velitelství Prešov
01.01.1947-01.06.1948 Velitel : Náhradní prapor pěšího pluku 32

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1924

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1941

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

15.03.1944

Válečný vítězný kříž IV. třídy
War Victory Cross 4th Class
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Vaclav-Imrich-t194904#561307Verze : 0
MOD