Main Menu
User Menu
VI. B odbor- Sekretariát
- Zjišťovací referát
- 1. vyšetřovací oddělení
- 2. vyšetřovací oddělení
- 3. vyšetřovací oddělení
- 4. vyšetřovací oddělení
- Instruktážní odděleníÚtvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/VI-B-odbor-t80724#295714Verze : 0
MOD
V gesci VI. B odboru bylo především vyšetřování protistátní trestné činnosti celostátního významu.Zjišťovací referát
Tento referát vykonával zjišťování a ověřování různých informací ve prospěch obou vyšetřovacích odborů (VI. A a VI. B), výslechy svědků, styk s rodinami vyšetřovaných osob a styk s úřady, soudy a prokuraturou.1.-4. vyšetřovací oddělení
Tato oddělení se zabývala takovými trestnými činy jako byla velezrada či špionáž.Instruktážní oddělení
Toto oddělení mělo na starost instruktáž a kontrolu práce vyšetřovacích oddělení na krajských správách StB.
URL : https://www.valka.cz/VI-B-odbor-t80724#295819Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/VI-B-odbor-t80724#295820Verze : 0
MOD