Main Menu
User Menu
V. sektor
Působnost:
operativní (zatýkání a sledování)Vznik:
21. 10. 1950Zánik:
30. 6. 1952
útvar Velitelství Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/V-sektor-1950-1952-t82373#301790Verze : 0
MOD
Organizační struktura z konce října 1950:


- vedení
- sekretariát
- 1. oddělení
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- 4. oddělení
- 5. oddělení
1. oddělení mělo v gesci sledování a rozpracování objektů z příkazu operativních sektorů Velitelství Státní bezpečnosti a pražského velitelství StB.
2. oddělení mělo na starost identifikaci osob čili tzv. ustanovku.
3. oddělení provádělo zatýkání, eskorty, osobní nebo domovní prohlídky a operativní obsluhu hotelů, restaurací a barů.
4. oddělení vykonávalo tajnou cenzuru vnitrostátní a mezistátní korespondence.
5. oddělení zajišťovalo a provozovalo operativní techniku, včetně odposlechů a fotografování, a též chod celého sektoru po stránce hospodářské a finanční.
URL : https://www.valka.cz/V-sektor-1950-1952-t82373#301848Verze : 0
MOD
Velitelský sbor V. sektoru z konce října 1950:


- velitel: kpt. Antonín Prchal
---- 1. zástupce: vstržm. Antonín Kavan
---- 2. zástupce: šstržm. Pavel Janík
---- politický tajemník: vstržm. Oldřich Čech
---- velitel sekretariátu: stržm. Věra Firytová
---- zástupce: vstržm. Antonín Hála


---- velitel 1. oddělení: šstržm. Václav Rohan
---- velitel 2. oddělení: stržm. František Kühnel
---- velitel 3. oddělení: por. Vojtěch Kozel
---- velitel 4. oddělení: čekatel Josef Ballý
---- velitel 5. oddělení: vstržm. František Liska
URL : https://www.valka.cz/V-sektor-1950-1952-t82373#301792Verze : 0
MOD
Organizační struktura z října 1951:


- vedení


- sekretariát
- politický sekretariát
- stálá služba


- 1. oddělení
---- 1. referát
---- 2. referát
- 2. oddělení
---- 1. referát
---- 2. referát
---- 3. referát
- 3. oddělení
- 4. oddělení
---- 1. referát
---- 2. referát
- samostatný pátrací referát
- strážní rota „R“
- garáže V. sektoru
- samostatné hospodářské oddělení
URL : https://www.valka.cz/V-sektor-1950-1952-t82373#301853Verze : 0
MOD
Organizační struktura z ledna 1952:


- 1. oddělení
---- oddělení 1.A
------- 1. referát
------- 2. referát
---- oddělení 1.B
------- 1. referát
------- 2. referát
------- 3. referát
- 2. oddělení
---- 1. referát
---- 2. referát
---- 3. referát
- 3. oddělení
- 4. oddělení
---- 1. referát
---- 2. referát
- 5. oddělení
---- 1. referát
---- 2. referát
- samostatný instruktážní referát
- samostatný pátrací referát
- strážní rota „R“
URL : https://www.valka.cz/V-sektor-1950-1952-t82373#301856Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- URBÁNEK, Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948-89 (Stručný nástin organizačního vývoje), Sborník Archivu Ministerstva vnitra 3/2005
URL : https://www.valka.cz/V-sektor-1950-1952-t82373#301859Verze : 0
MOD