Main Menu
User Menu

Uragan I.

URAGAN I.25.3.1945


U obce Bor u Nového Strašecí byla ze SSSR vysazena skupina URAGAN I., skupina hloubkového průzkumu v prostoru Brdského masívu. V sedmičlenné skupině byli tři příslušníci Rudé armády – velitel Andrej Sokolov, Pavel Jegorov a Michail Sergejev a dále vojáci 1. československého sboru v SSSR, řidič Alfréd Mrůzek (18.11.1911), student František Konečný (15.2.1918), dělník Jozef Chudý (4.8.1920) a dělník Štefan Lochan (12.2.1920). Všichni měli frontové zkušenosti z bojů československého vojska u Kyjeva a Dukly. Po shozu zásobníků následovala vynucená mezera, takže výsadkáři dopadli asi ve vzdálenosti 3 km od svých zásob. Na tuto vzdálenost by jejich nalezení i ve dne bylo šťastnou náhodou, v noci pak holou nemožností. Tato nepřijemnost poznamenala počátky činnosti skupiny, ale ve své podstatě ji neohrozila. Zásobníky byly nalezeny druhý den ráno skupinou lesních dělníků, kteří to ohlásili četnictvu. Během noci se výsadkáři shromáždili kolem svého velitele, zahrabali padáky pod listí v lese a marně hledali zásobníky. Po rozednění skupina rezignovala na své zásoby a rozhodla se prostor opustit, protože se v něm cítila ohrožena. Po trase západně Mšec - Křivoklátské lesy - Běleč se během dvou dnů přemístila do Lánských lesů a vybudovala lesní úkryt v blízkosti hájovny Františka Mátla, odkud vyvíjela zpravodajskou činnost. Bojovým akcím se zásadně vyhýbala. Časem získala na 20 spolupracovníků z okolí Kladna, Prahy a Rakovníka, s jejichž pomocí zjišťovala sílu a rozmístění německých posádek na Kladně, Lounech, Rakovníku, Benešově a Žatci, jednotky vládního vojska, střežící zámek v Lánech, útvarů ROA, s nimiž byla v kontaktu a jednu rotu Vlasovců získala k přechodu na svoji stranu. Předmětem jejího zájmy byly též sklady pohonných hmot Hněvkovice a Domašín a muniční sklady v Hříškově a Libušíně. Tyto objekty objevila a podala o nich zprávy. Uvažovala též o únosu Emila Háchy, protektorátního prezidenta. Nešlo zřejmě o součást původního poslání, nýbrž o spontánní iniciativu, vyvolanou místní situací. URAGÁN sledovala přípravy a průběh povstání v Praze a jejím okolí, sílu a politické zaměření odbojových organizací. Část skupiny pod velením Mrůzka pronikla do Prahy a účastnila se boje na barikádách.
URL : https://www.valka.cz/Uragan-I-t46285#180221Verze : 0