Main Menu
User Menu

Unifikace československé branné moci 1920

Unifikace československé branné moci 1920


dokumenty, které jsem vyštrachal:


výnos č.j.51700/org. z 21.12.1919 "Splynutí zahraničního a domácího vojska".


Rozkaz k unifikaci ministra národní obrany Václava Jaromíra Klofáče dne 2. ledna 1920 pod čj. 14.002-pres.1919.


o několik dní později vydal také prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk svůj vlastní rozkaz.


Právní základy pro unifikaci československé branné moci položil Branný zákon, přijatý 13.3.1920.Přehled vložených jednotek (21.5.2005)


2. pěší pluk
3. pěší pluk
4. pěší pluk
5. pěší pluk
6. pěší pluk
11. pěší pluk
27. pěší pluk
31. pěší pluk
35. pěší pluk
37. pěší pluk
38. pěší pluk


6. hraničářský prapor


1. jezdecký pluk
2. jezdecký pluk
4. jezdecký pluk
9. jezdecký pluk


7. lehký dělostřelecký pluk


107. pluk hrubého dělostřelctva


301. těžký dělostřelecký pluk
302. těžký dělostřelecký pluk


257. samostatný horský dělostřelecký oddíl
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96273Verze : 0
pěší pluk 3


V říjnu 1920 byly 3. střelecký pluk ruských legií a domácí pěší pluk 3 sloučeny v jeden celek, velení převzal pplk. Matěj Němec (velitel 3. střeleckého pluku ruských legií). Pplk. Alois Chlebovský (domácího pěšího pluku 3) je ustanoven velitelem pěšího pluku 43 v Brně.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96275Verze : 0
pěší pluk 4


14. června 1920 4. střelecký pluk Prokopa Velikého přijel do Hradce Králové.
V srpnu 1920 odjel pluk na Podkarpatskou Rus a sloučil se s pěším plukem 18.
V říjnu 1920 se pěší pluk 4 Prokopa Velikého vrátil do Hradce Králové
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96278Verze : 0
pěší pluk 11


V září 1920 se pěší pluk 11 (domácího vojska) vrátil ze Slovenska do Písku, aby se zde sloučil s 11. plukem ruských legií.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96279Verze : 0
pěší pluk 38


V říjnu 1920 byl pěší pluk 88 (domácího vojska) reorganizován na pěší pluk 38.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96361Verze : 0
pěší pluk 35


V říjnu 1920 byl sloučen 35. stř. pluk legionářský a pěší pluk 35 domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96362Verze : 0
31. pěší pluk
V září 1920 vznikl pěší pluk 31 československé armády sloučením 31. pěšího pluku čs. legií z Italie s 81. pěším plukem bývalé rakousko-uherské armády.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#96439Verze : 0
6. hraničářský prapor "Sibiřských úderníků"
19. 10. 1920 byl sloučen 1. samostatný úderný prapor čs. vojska na Rusi s 6. polním mysliveckým praporem domácího vojska. Vznikl tak 6. hraničářský prapor "Sibiřských úderníků", který z 1. sam. úderného praporu převzal tradici i prapor. Posádku měl v Domažlicích.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#99431Verze : 0
pěší pluk 6


Vznikl sloučením 6. čs. střeleckého pluku ruských legií a pěšího pluku 54 domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#103717Verze : 0
pěší pluk 27


pěší pluk 27 vznikl z pěšího pluku 25 domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#103720Verze : 0
1. jezdecký pluk


Vznikl sloučením legionářského 1. jezdeckého pluku "Jana Jiskry z Brandýsa" (Čs. vojsko na Rusi), 1. dragounského pluku domácího vojska a 11. husarského pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104424Verze : 0
4. jezdecký pluk


Vznikl sloučením 2. dragounského pluku domácího vojska a 14. dragounského pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104425Verze : 0
9. jezdecký pluk


Vznikl z 2. jezdeckého pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104426Verze : 0
2. jezdecký pluk


Vznikl sloučením legionářského 2. jezdeckého pluku "Sibiřského" (Čs. vojsko na Rusi) se 4. jezdeckým plukem domácího vojska a částí 12. dragounského pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104443Verze : 0
301. těžký dělostřelecký pluk


Vznikl sloučením 4. a 8. těžkého dělostřeleckého pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104444Verze : 0
5. pěší pluk
Vznikl sloučením legionářského 5. střeleckého pluku "Pražského - T. G. Masaryka" (Čs. vojsko na Rusi) a 8. pěšího pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104455Verze : 0
37. pěší pluk


Vznikl z 9. honvédského pluku domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104456Verze : 0
2. pěší pluk


Vznikl sloučením legionářského 2. střeleckého pluku "Jiřího z Poděbrad" s 10. pěším plukem domácího vojska.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#104458Verze : 0
7. lehký dělostřelecký pluk


Vznikl z domácího 5. pluku polního dělostřelectva.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#108334Verze : 0
107. pluk hrubého dělostřelectva


Vznikl z 107. oddílu hrubého dělostřelectva
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#108335Verze : 0
257. samostatný horský dělostřelecký oddíl


Vznikl z domácího 57. pluku polního dělostřelectva.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#108337Verze : 0
302. těžký dělostřelecký pluk


Vznikl z 302. pluku těžkého dělostřelectva.
URL : https://www.valka.cz/Unifikace-ceskoslovenske-branne-moci-1920-t26971#108338Verze : 0