Main Menu
User Menu

Umiestnenie Stabile Feld Wetter Stationen

Stabile Feld Wetter Stationen


Miesto - Poznámka


Lublin - podriadená Militär-General-Gouvernement Polen
Kielce - podriadená Militär-General-Gouvernement Polen
Triest - pordiadená KISA
Szombathely
Sarajevo
Nisch
Belgrad - podriadená Militär-General-Gouvernement Serbien
Monte Maggiore - podriadená veliteľstvu sektora Fiume
Udine - sformovaná s FWS VI, podriadená HG Boroevic
Villach - podriadená Etappen Stations Kommando Villach
Kolosvar
Ungvar
Kiew - sformovaná s FWS II, podriadená Ö-U Witrschaftskommission Kiew
Felixdorf - sformovaná s FWS XIV, podriadená Schießversuchskommission
URL CZ: https://www.valka.cz/Umiestnenie-Stabile-Feld-Wetter-Stationen-t17394#63674Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Umiestnenie-Stabile-Feld-Wetter-Stationen-t17394#63674Version : 0