Main Menu
User Menu
ULIČNÝ21.2.1945


U obce Košíky u Napajedel byla ze SSSR vysazena sedmičlenná skupina hloubkového průzkumu v prostoru Přerov – Břeclav. Zvláštní zájem měl být věnován letištím, skladům, místům velení, spojovacím uzlům, síle a rozmístění protiletecké obrany, včetně systémů obrany pozemní. Ve skupině byli 3 Slováci – velitel, úředník Bohumil Uličný (20.1.1918), dělník Ján Valaštiak (19.6.1915) a Ján Juraška (1922). Průzkumnou činnost prováděla skupina úspěšně z lesních úkrytů, za příležitostného využívání civilního obyvatelstva. Měla na 24 spolupracovníků a udržovala kontakty s okolními partyzánskými skupinami, hlavně s 1. československou brigádou Jana Žižky. Od nich a z vlastního stanoviště v bytě Josefa Janiše v Napajedlech, soustřeďovala poznatky o provozu na okolních komunikacích. Hned druhý den po vysazení, 22. února 1944 bylo navázáno rádiové spojení, které bylo udržováno až do 24.4., kdy bylo stanoviště skupiny napadeno německou jednotkou a při něm zničeny spojovací prostředky. Skupina poté přešla k drobné diverzní činnosti, kterou prováděla až do 2. května 1945, kdy se spojila s Rudou armádou.
URL : https://www.valka.cz/Ulicny-t46280#180216Verze : 0