Main Menu
User Menu

USA - Mk-57 VLS

Mk 57 VLS

Mk 57 VLS (Vertikal Launch System)
Vertikálne odpaľovacie zariadenie Mk 57 VLS je odvodené z vertikálneho odpaľovacieho zaraadenia Mk 41 VLS. Vývoj zariadenia zabezpečovala firma Raytheon na základe požiadaviek pri vývoji torpédoborcov triedy Zumwalt. Odpaľovacie zariadenie je spätne kompatibilne s odpaľovacím zariadením Mk 41, čo umožňuje v Mk 57 použiť všetky rakety a k nim patriace kontajnery určené pre Mk 41 bez ďalších úprav. Vzhľadom ku konštrukčným zmenám v systéme odvodu štartovacích plynov (prepracovanie systému do tvaru U, kde plyny obtekajú šachtu z oboch strán, na rozdiel od Mk 41, kde plyny prúdili do jednej centrálnej šachty medzi bunkami) je ale možné použiť aj použiť nové rakety, ktorých štartovací ťah je až o 45% väčší ako bolo povolené u Mk 41, čo umožňuje podstatne zvýšiť dolet, alebo užitočné zaťaženie rakety.
Zmeny konštrukcie zároveň umožňujú inštalovať nové odpaľovacie zariadenie nielen k centrálnej osi plavidla, ale aj na jeho okraje, čo umožňuje inštalovať tieto zariadenia aj na menšie plavidlá. K tomu prispela nielen zmena základnej bunky, ktorá už nie je tvorená 8 bunkami v dvoch radoch, ale len 4 bunkami v jednom rade, ale aj eliminácia systému zaplavenia šachty, ktorá u Mk 41 zabezpečovala chladenie šachty s raketou v prípade, že raketa po zapálení štartovacieho motora neopustila silo. Odstránenie tohto systému výrazne znižuje nároky na údržbu a personál a zároveň chráni pred znehodnotením rakiet náhodným zaplavením šachty s inštalovanými raketami.

Výroba úvodnej série odpaľovacích zariadení Mk 57 VLS bola ukončená v decembri 2014.

Základné technické údaje:
Počet odpaľovacích zariadení v základnom module: 4
Šírka modulu: 2210 mm (7.25 ft)
Dĺžka modulu: 4330 mm (14,2 ft)
Výška modulu: 7930 mm (26 ft)
Hmotnosť modulu: 15240 kg (33600 lb)
Max. rozmer kontajneru s raketou (d x š x v): 710 x 710 x 7180 mm (28 x 28 x 283 ft)
Max. hmotnosť kontajneru s raketou: 4091 kg (9020 lb)


Podľa výrobcu sa odpaľovacie zariadenie Mk 57 vyznačuje maximálnou flexibilnosťou a adaptabilitou, k čomu prispieva nielen spätná kompatibilita s muníciou určenou pre Mk 41, ale aj konštrukčné zmeny v systéme odvodu spalín, ktoré umožňujú použitie výkonnejších rakiet v budúcnosti. S konštrukčnými zmenami úzko súvisí aj zníženie potrebného rozsahu údržby, čo má priamy vplyv na pokles potrebného personálu na obsluhu týchto zariadení.
Oddelenie odpaľovacieho zariadenia a vlastného zbraňového systému umožňuje jednoduchšie upgrade zbraňových systémov v budúcnosti.
Samotné odpaľovacie zariadenie je univerzálne, to znamená že je ho možné okrem plavidiel inštalovať aj na stacionárnych / plávajúcich plošinách, ale aj na pevnine (napr. systémy pobrežnej ochrany, systémy PVO), čo rozširuje celkový počet zbraňových systémov, ktoré ho môžu využívať. Otvorená architektúra umožňuje relatívne jednoducho odpaľovacie zariadenie prispôsobiť novým podmienkam použitia v budúcnosti, čo znižuje celkové náklady na vývoj nových zbraňových systémov.

Samotné odpaľovacie zariadenie sa okrem vlastných buniek skladá z niekoľkých ďalších prvkov. Základným prvkom pre správnu funkčnosť je tzv. Canister Electronic Unit (CEU) - čo je vlastne styčný prvok medzi strelou umiestnenou v kontajneri a odpaľovacím zariadením napojeným na palubný bojový systém. V prípade použitia novej kompatibilne munície sa zmeny vykonávajú len na úrovni CEU, čo znižuje nákaldy na zavedenie zbrane. Ďalším prvkom, ktorý zabezpečuje prevádzku odpaľovacieho zariadenia je tzv. Module Controller Unit (MCU). Táto riadiaca jednotka monitoruje stav samotného odpaľovacieho zariadenia a v ňom uložených rakiet (prostredníctvom modulu CEU) v prospech palubného bojového systému, čo zabezpečuje priebežnú informáciu o bojaschopnosti, resp. nebojaschopnosti systému. Ďalšou jednotkou je Power Distribution Unit (PDU), ktorá zabezpečuje elektrické napájanie odpaľovacieho zariadenia a jeho komponentov (vrátane nabitých rakiet) z palubného napájacieho systému plavidla. Poslednou riadiacou jendotkou je Hatch Control Assembly (HCA), pozostávajúca z vlastnej riadiacej jednotky (Hatch Control Unit HCU) a ovládacích prvkov (Hatch Drive Unit - HDU) zabezpečujúcich aktiváciu príslušných krytiek kryjúcich šachty a prvkov regulujúcich odvod spalín počas predštartovej prípravy a samotnéhop odpálenia rakety.

Zdroj: www.defense-aerospace.com
www.naval-technology.com
www.lynx.com
www.alternatewars.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/USA-Mk-57-VLS-t221664#618342Verze : 6
MOD
Ukážka (modelová) činnosti nového systému odvodu spalín (v tvare U), ktorý odvádza spaliny do samostatných výpustných kanálov na oboch stranách bunky odpaľovacieho zariadenia Mk 57. U predchodcu Mk 41 sa spaliny odvádzali do jednoho kanálu medzi dvoma šachtami odpaľovacieho zariadenia, čo limitovalo výkon štartovacieho motora.

URL : https://www.valka.cz/USA-Mk-57-VLS-t221664#618357Verze : 0
MOD