Main Menu
User Menu

USA - AN/APX-44 / AN/APX-44B (rádiolokačný odpovedač)

AN/APX-44 a AN/APX-44B sú jednokanálove letecké rádiolokačné odpovedače určené pre odpoveď na dotaz z pozemných prostriedkov IFF. Výstupný výkon signálu je 1 kW, zariadenie pracuje na frekvencii 1030 MHz (RX) a 1090 MHz (TX), vyžaduje napájanie jednosmerným napätím 28 V / 7,5A.
Zloženie:
- RT-494/APX-44 (RT-494B/APX-44) - prijímač a vysielač
- MT-2100/APX-44 (RT-2100B/APX-44) - konzola
- AT-884/APX-44 - anténa
- C-2714/APX-44 - ovládací panelZdroj: www.nj7p.org
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-APX-44-AN-APX-44B-radiolokacny-odpovedac-t81397#298405Verze : 0
MOD