Main Menu
User Menu

Type 65 (37 mm PLdvK)

37 mm protilietadlový dvojkanón Type 65, foto z (pravdepodobne Irak)
www.fas.org/man/dod-101
Type 65 (37 mm PLdvK) - Type 65

Type 65
Type 65 (37 mm PLdvK) -


URL CZ: https://www.valka.cz/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#46166Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#46166Version : 0
www.fas.org/man/dod-101
Type 65 (37 mm PLdvK) -


URL CZ: https://www.valka.cz/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#46167Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#46167Version : 0
Type 65 - ťahaný 37 mm PLdvK, prvá generácia čínkych 37 mm protilietadlových dvojkanónov s optickým zameriavačom.
Type 74 - ťahaný 37 mm PLdvK, modernizovaná verzia Type 65, umožňujúca navedenie pomocou rádiolokátora.


Celá typová rada kanónov vychádza z čínskeho jednohlavňového PLK Type 55 (kópia Sovietskeho PLK M1939.


Ďalším vývojom Type 65/74 vznikol Type 79-III, samohybná varianta Type 88 a námorná verzia Type 76.


Type 65 bol pôvodne manuálne ovládaný a pomocou optického zameriavača navádzaný PLdvK. Neskoršie modernizácie pridali tomuto typu možnosť navádzania pomocou elektro-optického zameriavača a streleckého rádiolokátora, taktiež pribudol automat nabíjania. PLdvK umožňuje pôsobiť proti vzdušným cieľom na vzdialenosť do 8500 m a je tiež účinný proti pozemným cieľom.


Type 65 a Type 74 sú vo výzbroji PLA v počte 18 ks u pozemných síl (protilietadlový oddiel kompletu DK-9), 54 ks u vzdušných síl (protilietadlový pluk) a 18 ks u vojenského námorníctva (protilietadlový oddiel) na ochranu námorných základní.


Type 65 - základná varianta
Type 74 - modernizovaná varianta, líšiaca sa od základnej varianty vyššou rýchlosťou streľby
Type 79-III - vyvinutý v roku 1979, má vylepšené ovládanie, používa elektrické pohony k ovládaniu odmeru a námeru
Type 88 - samohybný PLdvK na podvozku tanku Type 69.
Type 76 - varianta vyvinutá pre použitie na palubách lodí vojenského námorníctva


Všetky kanóny používajú trieštivú muníciu (HE) s hmotnosťou 1,416 kg a explozívnu protipancierovú muníciu (HE-AP) hmotnosťou 1,455 kg s úsťovou rýchlosťou 866 m/s.


Takticko-technické údaje:
Obsluha: 7
Kaliber: 37 mm
Úsťová rýchlosť: 866 m/s
Max diaľka streľby: 8500 m (s radarom)/3500 m (optický zameriavač)
Odmer: 360°
Námer: -10° - 85°
Hmotnosť: 2650 kg
Kadencia: max. 160-180 rán/min
URL CZ: https://www.valka.cz/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#145189Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#145189Version : 0
MOD
foto
Type 65 (37 mm PLdvK) -


Type 65 (37 mm PLdvK) -


Type 65 (37 mm PLdvK) -


URL CZ: https://www.valka.cz/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#145194Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Type-65-37-mm-PLdvK-t38345#145194Version : 0
MOD