Main Menu
User Menu

Tudjman, Franjo

Franjo Tuđman

     
Příjmení:
Surname:
Tudjman
Jméno:
Given Name:
Franjo
Jméno v originále:
Original Name:
Franjo Tuđman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (Socialistická federativní republika Jugoslávie); vrhovnik (Chorvatsko)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Doktor (dr.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.05.1922 Veliko Trgovišće /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.12.1999 Záhřeb
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
prezident Chorvatské republiky (1990-1999)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
https://hr.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
URL : https://www.valka.cz/Tudjman-Franjo-t201144#575137Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tudjman
Jméno:
Given Name:
Franjo
Jméno v originále:
Original Name:
Franjo Tuđman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1953 plukovník
DD.MM.1959 generálmajor
22.05.1995 vrhovnik
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1992

Vojenský řád Itálie - Rytíř Velkokříže
Military Order of Italy - Knight Grand Cross
Ordine Militare d'Italia - Cavaliere di Gran Croce
-

DD.MM.1994

Řád osvoboditele San Martina - řetěz
Order of Liberator General San Martín - Collar
Collar del Orden del Libertador General San Martín
-

DD.MM.1994

Řád za zásluhy - velkokříž
Order of Merit - Grand Cross
Gran Cruz del Orden al Mérito de Chile
-

DD.MM.1995

Velkořád krále Petera Krešimira IV.
Grand Order of King Peter Krešimir IV
Velered kralja Petra Krešimira IV
-

DD.MM.1995

Řád knížete Domagoje
Order of Duke Domagoj
Red kneza Domagoja
-

DD.MM.1995

Řád Ante Starčeviće
Order of Ante Starčević
Red Ante Starčevića
-

DD.MM.1995

Řád Stěpana Radiče
Order of Stjepan Radić
Red Stjepana Radić
-

DD.MM.1995

Řád chorvatské Danice - Ruđer Bošković
Order of Croatian Danica - Ruđer Bošković
Red Danice hrvatske - Ruđer Bošković
-

DD.MM.1995

Řád chorvatského trojlístku
Order of Croatian Trefoil
Red hrvatskog trolista
-

DD.MM.1995

Pamětní medaile na domácí válku
Homeland War Memorial Medal
Spomenica Domovinskog rata
-

DD.MM.1995

Medaile vděčnosti vlasti - 20 let
Homeland´s Gratitude Medal - 20 Years
Spomenica domovinske zahvalnosti
-

DD.MM.1995

Medaile za účast v operaci "Blikat"
Medal for participation in Operation Flash
Medalja za sudjelovanje u operaciji "Bljesak"
-

DD.MM.1995

Medaile za účast v operaci Léto 95
Medal for participation in operation "Summer ´95"
Medalja za sudjelovanje u operaciji "Ljeto ´95"
-

DD.MM.1995

Medaile za účast v operaci Bouřka
Medal for participation in Operation Storm
Medalja za sudjelovanje u operaciji "Oluja"
-

DD.MM.1995

Medaile za mimořádnou snahu
Medal for Exceptional Endeavors
Medalja za iznimne pothvate
-

MM.DD.1995

Velkořád krále Tomislava
Grand Order of King Tomislav
Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom
-

DD.MM.1996

Řád Žukova
Order of Zhukov
Орден Жукова
-

DD.MM.1998

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1999

Státní řád Turecké republiky - 1. třída
Order of State of Republic of Turkey - 1st Class
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Pamětní partyzánský odznak 1941
Commemorative Partisan Badge 1941
Partizanska spomenica 1941
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 3. třídy
Order of Partisan Star 3rd Class
Orden partizanske zvezde sa puškama
-

DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy - 1. třída
Order of Military Merit - 1st Class
Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
https://hr.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
URL : https://www.valka.cz/Tudjman-Franjo-t201144#575138Verze : 0
MOD