Main Menu
User Menu
Reklama

>> Tovární označování vozidel Krupp

Firma Krupp si vytvořila poměrně jednoduchý systém označování vyráběných vozidel. Například asi nejznámější vozidlo – Krupp Protze nesl tovární označení L 2 H 143 (armádní ozančení Kfz.70). Na první pohled nic neříkající čísla. Podívejme se tedy, co znamenají:


L - Lastwagen –nákladní automobil
2 - Nutzlast in t. – užitečný náklad v tunách
H - Hochrahmen (zde si nejsem přesně jist překladem, kdo ví, ať doplní. Většina Kruppů má H , používali se však i písmena M a N)
1 - Modifizierung -modifikace vozidla (označení v typové řadě)
4 - počet válců
3 – počet os


Takže Krupp Protze je tříosý, čtyřválcový nákladní automobil, který uveze dvě tuny nákladu.


U některých typů vozidel se uvádělo za prvním písmenem ještě písmeno druhé, označující druh pohonné jednotky:
D - Dieselmotor – naftový motor
B – Benzinmotor – benzínový motor
H – Holzmotor – motor na dřevoplyn


Takže pokud narazíte na Kruppa s označením LD 2 H 142 jednoduše dojdete k závěru, že se jedná o nákladní automobil poháněný dieselovým motorem s užitným zatížením 2t, čtyřválec se dvěmi nápravami.


Další zkratky na které můžete při určování vozidla narazit:


l .– leicht – lehký
m. – mittel – střední
s. – schwer – težký
gp. – gepanzert – pancéřovaný
gl. – geländegängig – terénní
Kfz. – Kraftfahrzeug – mot.vozidlo
Kw. Krafwagen – mot.vozidlo (řidčeji), většinou užívané jako PKW(os.vozidlo), nebo LKW (nákladní vozidlo).
URL : https://www.valka.cz/Tovarni-oznacovani-vozidel-Krupp-t20466#77104Verze : 0
pokud jde o písmena H,M a N jde zřejmě o zkratku pro německá slova Hoch, Mittlere a Niedrig, tedy vysoký, střední a nízký rám.
URL : https://www.valka.cz/Tovarni-oznacovani-vozidel-Krupp-t20466#77110Verze : 0