Main Menu
User Menu

Topografické oddělení 56 [1938-1938]

56th Topographic Section

     
Název:
Name:
Topografické oddělení 56
Originální název:
Original Name:
Topografické oddělení 56
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 901 - Mobilisovaný útvar 901-B-10
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.09.1938-DD.10.1938 Velitelství VI. sboru
DD.09.1938-DD.10.1938
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1938-DD.10.1938 ?, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1938-DD.10.1938
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL CZ: https://www.valka.cz/Topograficke-oddeleni-56-1938-1938-t207132#586951Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/56th-Topographic-Section-t207132#586951Version : 0
MOD