Main Menu
User Menu
Telec – bulharský chán


Vládol v rokoch 760 ? až 763 ?


Ani vládu chána Teleca nevieme presne datovať. Je možné, že vládol v 762 až 765. S istotou sa dá povedať, že vládol tri roky a za chána ho vyhlásili bulharskí bojari, po tom čo bol zavraždili jeho predchodcu Vinecha. Telec pochádzal z rodu Ugain.


Telec vpadol s bulharskými vojskami do Trákie a spustošil ju. Slovanské obyvateľstvo Trákie ušlo pred Bulharmi do Byzancie. Konštantín V. Kopronymos ich následne presídlil do Malej Ázie. Byzanský kronikár Nikeforos hovorí, že do Byzancie prišlo 208 000 Slovanov, toto číslo je však prehnané. Byzanská odplata nenechala na seba dlho čakať. Cisár Konštantín V. podnikol proti Bulharom vojenskú výpravu. 30. júna 763 sa Bulhari a Byzantínci stretli v bitke pri Anchiali (Anchialos). V tejto bitke boli Bulhari na hlavu porazení a Teleca stihol rovnaký osud, ako jeho predchodcu. Jeho bojari ho zavraždili a na chánsky stolec zasadol Sabin.


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
www.wikipedia.com
URL CZ: https://www.valka.cz/Telec-t73083#259394Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Telec-t73083#259394Version : 0