Main Menu
User Menu

Tazroute

Tazroute

Tazroute / Tazarut / تازروت

     
Název:
Name:
Tazroute
Originální název:
Original Name:
Tazroute / تازروت
Další názvy:
Other Names:
Tazarut
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
provincie Larache
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
35°15'46.80"N 5°32'42.72"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tazroute
tierra.tutiempo.net
URL : https://www.valka.cz/Tazroute-t234750#648590Verze : 0
MOD