Main Menu
User Menu

Tanková brigáda Kuronsko [1945-1945]

Tank Brigade Courland

Panzer-Brigade Kurland

     
Název:
Name:
Tanková brigáda Kuronsko
Originální název:
Original Name:
Panzer-Brigade Kurland
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.01.1945-08.05.1945 Skupina armád Kuronsko
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.01.1945-12.04.1945 Usedom, Horst von (Oberst)
12.04.1945-08.05.1945 Rittberg, von (Major)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
také známá jako Panzer-Aufklärungs-Gruppe Kurland
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
www.okh.it
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Tankova-brigada-Kuronsko-1945-1945-t226942#631541Verze : 1
MOD
Od října 1944 bylo více než 400 000 mužů z 33 divizí Skupiny armád Sever obklíčeno v pobaltském Kuronsku vojsky Leningradského frontu. Hitler odmítl vyhovět požadavku náčelníka štábu OKH Heinze Guderiana na námořní evakuaci obklíčených jednotek, které by mohly být využity při obraně Německa. Vojska Wehrmachtu, Waffen-SS, Luftwaffe a Kriegsmarine, uzavřená v takzvané Kuronské kapse, měly pokračovat v obraně oblasti a chránit ponorkové základny Kriegsmarine podél pobřeží Baltského moře. 25. ledna 1945 byla Skupina armád Sever přejmenována na Skupinu armád Kuronsko.
Pozemní síly Wehrmachtu byly zvláště ve druhé polovině války nuceny flexibilně reagovat na krizové situace vytvářením nezávislých účelových taktických uskupení - bojových skupin (Kampfgruppen). Tato taktika se osvědčila také při obraně jednotek v kuronské kapse proti permanentním pokusům Rudé armády o jejich likvidaci (od října 1944 do konce války proběhlo proti Skupině armád Kuronsko celkem 6 sovětských útočných operací).
Jednou z nejznámějších německých bojových skupin z tohoto období byla Tanková brigáda Kuronsko zformovaná během ledna 1945. Původně nesla název Tanková průzkumná skupina Kuronsko (Panzer-Aufklärungs-Gruppe Kurland), které byl podřízen Granátnický útočný prapor Kuronsko. Teprve později dostala brigáda štáb od Tankového pluku 29 a motorizované a obrněné útvary od 4. a 11. tankové divize a 4. policejní divize tankových granátníků SS. Disponovala tak dvěma oddíly stíhačů tanků s 30 stroji Pz.Kpfw. 38 (t) Hetzer, protiletadlovým oddílem, dvěma motorizovanými ženijními oddíly, dělostřeleckou baterií se třemi lehkými a dvěma těžkými houfnicemi, částí Těžkého tankového oddílu 510, tankovou rotou s kořistními T-34, dále dvěma tankovými průzkumnými oddíly (Panzer-Aufklärungs-Abteilung 12 (gepanzert) a Panzer-Aufklärungs-Abteilung 14), každý s pěti lehkými obrněnými průzkumnými vozidly Sd.Kfz.222, čtyřmi spojovacími Sd.Kfz.223, pětačtyřiceti Sd.Kfz.250 a dvaačtyřiceti Sd.Kfz.251.
Již během formování brigády se její jednotky zapojily do obranných bojů. Brigáda jako celek pak koncem února prodělala těžké boje v Lotyšsku v okolí města Liepāja, kde pomáhala odrazit sovětské pokusy o průlom obranné linie. Za vynikající výkony při velení brigádě obdržel plukovník Horst von Usedom 28. března Dubovou ratolest k Rytířskému kříži.
Až do samého konce války pak byly brigádní jednotky nasazovány k podpoře pěchoty.
Tanková brigáda Kuronsko kapitulovala spolu s ostatními jednotkami v Kuronské kapse 8. května 1945.
de.wikipedia.org
www.okh.it
www.lexikon-der-wehrmacht.de
Robert J. Edwards: Tip of the Spear: German Armored Reconnaissance in Action in World War II
Prit Buttar: Between Giants: The Battle for the Baltics in World War II
Robert J. Edwards: Scouts Out: A History of German Armored Reconnaissance Units in World War II


URL : https://www.valka.cz/Tankova-brigada-Kuronsko-1945-1945-t226942#631542Verze : 6
MOD