Main Menu
User Menu

Szinay + Janek

Szinay + Janek25.3.1943


V prostoru Sandoměř – Obrazov byli vysazeni parašutisté úředník Adolf Szinay – Anton Szabó (10.9.1906) a voj. Augustin Janek - František Vyskočil (14.4.1917). Szinay odešel po okupaci přes Polsko do SSSR a v roce 1942 byl získán NKVD, Janek měl stejný osud a v rámci NKVD byl vycvičen na radistu. Měli za úkol proniknout do Prahy, provádět zde zpravodajskou činnost pro SSSR a rádiovou stanicí předávat zprávy centrále do Moskvy. Szinay byl velitelem a rezidentem, nepochybně proto, že z doby svého předválečného působení Prahu dobře znal. Oba parašutisté byli vybaveni falešnými doklady pro pohyb na okupovaném polském území i v protektorátu, osobní zbraní, finančními prostředky, vlastními šifrovacími klíči a rádiovým kompletem TENSOR. Pro jejich cestu do Čech zvolila GRU jednu z variant, opírajících se o pomoc polské ilegální organizace řízené rezidentem "Wladkem", s nímž byla v rádiovém spojení a avizovala příchod vysazených parašutistů na záchytné adresy. Rezident Wladek byl v té době již ve službách německého Abwehru, což rozhodlo o dalším osudu této operace. 5.4.1943 se parašutisté ohlásili v Jordanówě u Wilhelma Wilczeka, kde byli zatčeni, převezeni do Zakopaného a později do Krakowa. Zde v obsáhlých výsleších vypověděli vše podstatné o svém poslání, kontaktních adresách, způsobu šifrování a technických záležitostech rádiového spojení. Byli předáni do pravomoci pražského gestapa, které pak v následujících měsících realizovalo rádiovou protihru pod názvem PURPUR, která probíhala až do konce války. Ponechalo v ní pouze radistu Janka a Szinaye uvěznilo v Terezíně pod jménem Anton Szabó. Zde se mu podařilo ve spolupráci s dalším vězněm, Františkem Mlynářem alias Ladislavem Malým 11. července 1944 uprchnout. Směřoval ke své ženě, bydlící na Mělnicku, což ovšem gestapo předpokládalo. Byl zatčen a v Terezíně popraven. Janek se dožil konce války v německém zajetí v pankrácké věznici. Po válce byl zatčen sovětskou kontrarozvědkou SMERŠ, deportován do SSSR a odsouzen na 10 let vězení. Do ČSR se vrátil 4.4.1955.
URL : https://www.valka.cz/Szinay-Janek-t46104#179812Verze : 0