Main Menu
User Menu
Reklama

Stuyvesant, Peter

Peter Stuyvesant – guvernér kolonie Nové Nizozemí


(1592 – 1672)Narodil se roku 1592 v nizozemském Schnerpenzeelu. Byl vychován v přísně strohém, protestantském duchu, svěcení soboty jako svátečního dne a netoleranci v náboženských záležitostech. V raném mládí vstoupil do armády a vypracoval se postupně až na důstojníka. Poté vstoupil do služeb Východoindické společnosti pro Nové Nizozemí, která ho v roce 1642 jmenovala guvernérem nově získané kolonie Curacaa, kde v bitvě se Španěly u St. Martinu roku 1644 přišel o nohu. Když byl o rok později povolán, aby se ujal funkce guvernéra v kolonii Nové Nizozemí se sídlem v Novém Amsterodamu, zavedl vládu tvrdé ruky a začal rozšiřovat nizozemský vliv v celé oblasti.


Guvernér Stuyvesant zavedl přísné zákony a pořádek v Novém Amsterodamu a nechal zbudovat nové hradby na Wall Street. Poté v roce 1655 zaútočil na sousední kolonii Nové Švédsko a bez větších problémů ji obsadil. Ovládl tak důležitý přístav při ústí řeky Hudson, který rozděloval anglické kolonie na severu a jihu. Stuyvesant usiloval ovládnutí dalších území, jeho plány však zmařil postoj nizozemské vlády, která tváří v tvář ohrožení ze strany Francie odmítla vyslat do Severní Ameriky vojenské posily. V té době však již příliv anglických osadníků do samotného Nového Nizozemí byl tak velký, že pro Jakuba, vévodu z Yorku, bratra anglického krále Karla II., nebylo nijak obtížné přimět Petera Stuyvesanta v září 1664 ke kapitulaci a obsazení města Nový Amsterodam. V následující anglo-nizozemské válce pak Nizozemci přišli o celou severoamerickou kolonii. Peter Stuyvesant jako mnoho jiných holandských občanů, zvaných expresivně Jan Kees (yankees), zůstal i po oficiálním předání kolonie Angličanům v roce 1667 v Novém Amsterodamu, který byl přejmenován na New York (na počest vévody z Yorku, kterému Karel II. toto území daroval).


Peter Stuyvesant, přezdívaný kvůli hřebíkům ve své protéze „Stříbrný hřebík“ zemřel v New Yorku v únoru 1672. Dnes jeho jméno nese světoznámá značka amerických cigaret.
URL : https://www.valka.cz/Stuyvesant-Peter-t36764#138292Verze : 0
Reklama