Main Menu
User Menu

Stříbrná civilní medaile z roku 1806

Silberne Zivilverdienstmedaille 1806

Stříbrná civilní medaile z roku 1806 (Medaile Záslužného řádu Bavorské koruny)
Silberne Zivilverdienstmedaille 1806


Medaili založil bavorský král Maxmilián Josef ve dvou stupních:


- zlatá civilní záslužná medaile
- stříbrná civilní záslužná medaile


Zlatá medaile o průměru 35 mm váží 6 dukátů (22,2 g.)
Stříbrná medaile o průměru 35 mm váží 18,5 g


Popis medaile:
Na této medaili je poprsí zakladatele (pohled z pravé strany). Král má nakadeřené vlasy a antické roucho senátora. Opis na medaili:


MAXMILIAN JOSEF KÖNIG VON BAIERN


V dolní části medaile podpis autora slavného medailéra: "LOSCH F."


Revers:
Ve věnci, který je tvořený vavřínem a dubovou ratolestí je v pěti řádcích nápis:


DEM / VERDIENSTE / UM FÜRST / UND / VATERLAND


Tato medaile byla udělovaná v době od roku 1806 do 11. dubna roku 1807


Stuha:
Do 11. dubna 1807 byla stuha následující:
Šířka 36 mm bílé barvy se dvěma 9,5 mm širokými blankytně modrými pruhy a 1 mm širokým modrým okrajem.
Po 11. dubnu roku 1807 se stuha mění. Předepsaná stuha má šířku 35 mm složenou ze dvou 7,5 mm širokých bílých a tří 6,6 mm širokých blankytně modrých pruhů.


Dne 19. května 1808 je medaile přiřazena k Záslužnému řádu Bavorské koruny.
Tato vzácná medaile má svého předchůdce a to je:


ZLATÁ A STŘÍBRNÁ CIVILNÍ ZÁSLUŽNÁ MEDAILE


S poprsím kurfiřta Maxmiliána Josefa IV. z roku 1805.


Tato medaile však byla založena 2. listopadu 1805 pro všechny, kteří se mírou nebývalou zasloužili a vyznamenali ve válce proti Rakousku a na hranicí s Tyrolskem. Jediná změna je v opisu této medaile na lícové straně:


MAXMILIÁN JOSEPF CHURFÜRST ZU PFALZBAIERN.


V dolní části podpis medailéra: LOSCH F.Literatura:
Georg Scheiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen. Mnichov 1964
Herman v. Heyden: Ehren-Zeichen Deutschlands und Österreich-Ungarns (reprint)
Václav Měřička: Pamětní a záslužná vyznamenání z údobí 1795-1815. Praha 1965
Stříbrná civilní medaile z roku 1806 - Stuha není původní

Stuha není původní
URL : https://www.valka.cz/Stribrna-civilni-medaile-z-roku-1806-t102557#369480Verze : 0