Main Menu
User Menu

Stalin II.

STALIN II.15.09.1944


U obce Žabokreky v okrese Turčanský Martin byla ze SSSR vysazena skupina STALIN II., určená k podpoře partyzánského hnutí na západním Slovensku. Desant tvořilo 10 příslušníků Rudé armády – velitel pplk. Ilja Danilovič Dibrov (1891), radisté Duša Nehasimova, N. Skriepnik, lékař Charitončik, a dále Klagin, Alexej Semionovič Jegorov, Lošakov, Galickij, Filimonov a 11 československých občanů – dělník Peter Benkovič (05.07.1918), dělník Ján Biznar (12.01.1922), náčelník štábu Jozef Brunovský (26.02.1922, 1950 – 58 vězněn), obchodník Ján Buban (05.06.1920), rolník Ján Janočko (20.01.1920), politický komisař, zemědělský dělník Dominik Kováč (12.01.1907), pivovarnický dělník Fedor Kovalčík (16.11.1920), krejčí Ľudovít Ložek (05.05.1922), Ján Minarčic (20.08.1914), rolník Ján Platko (02.06.1920) a dělník Jozef Tušš (04.10.1918). Vysazení bylo provedeno na základnu 1. československé partyzánské brigády M. R. Štefánika u obce Žabokreky v okrese Turčanský Martin, která jej zajišťovala světelným vytyčením plochy. Současně s výsadkem bylo shozeno 11 zásobníků zbraní a střeliva a 2 zásobníky trhavin a protitankových min. Standardní výzbroj představovaly pistole TT, samopaly PPŠ s palebným průměrem munice a 2 rádiové komplety SEVER a RPO. Výsadkáři byli oblečeni do československých a sovětských vojenských uniforem. Neměli falešných dokladů ani peněz. Pouze velitel, náčelník štábu a komisař dostali jako průkaz totožnosti a sounáležitosti s UŠPH po hedvábném šátku, na němž bylo azbukou vytištěno jejich jméno v ruské mutaci, funkce, záhlavní razítko s krycí značkou a kulaté razítko UŠPH s podpisem gen. Kovpaka. Seskok byl proveden bez závad. Druhý den, po rozdělení zásob, byla skupina doplněna 11 partyzány z brigády ŠTEFÁNIK a 19.08.1944 zahájila přesun do operačního prostoru směrem jihozápadním, do Považských vrchů a k Novému Mestu nad Váhem. Cestou doplňovala své početní stavy. Na poloviční cestě, v prostoru Valaská Belá - Čierná Lehota se za nejasných okolností oddělila část skupiny, vedená komisařem Kováčem. Rozhodla se setrvat na místě a organizovat partyzánský boj v trojúhelníku Trenčín - Bánovce nad Bebravou - Prievidza. Zřejmě šlo o svévolné rozhodnutí, protože po něm Kováč považován za zběha a komisařem určen Ložek. Další personální změny byly vynuceny ztrátami po bojích, následujících po překročení Váhu a dosažení masivu Bílých Karpat v prostoru Nemšová - Horná a Dolná Suča. Zde se spojila s místním partyzánským oddílem Miloše Uhra a po reorganizaci se zformovala v 2. československou partyzánskou brigádu J. V. Stalina, složenou z několika oddílů (Štúr, Rázus, Uher). V první polovině října 1944 ovládala ucelený prostor, v němž bylo kolem 20 obcí, jejichž národní výbory pomáhala zakládat, nalézala v nich potraviny i doplňky svých oddílů. Bezprostředně poté přešla brigáda k bojové činnosti, k destrukcím železničních tratí (9. a 21.10.1944 u Ivanovců, 19.10.1944 u Záblatí, kde poškodila mosty na trati Veselí na Moravě - Nové Mesto nad Váhom). Třemi oddíly provedla 11.11.1944 přepad německé posádky ve Staré Turé, při kterém zahynulo na 200 německých vojáků. Během bojů byl zraněn a zatčen i Ján Biznar. Byl uvězněn, těsně před koncem války uprchl a skrýval se do osvobození. V bojích se stíhacími oddíly německé armády a POHG 13.10.1944 v prostoru Bošáca padl plk. Dibrov a záhy i Kovalčík. Velení se ujal Brunovský, jeho zástupcem se stal Miloš Uher a funkci náčelníka štábu vykonával Bedřich Placák. Pod tlakem německých protipartyzánských akcí a po ztrátách z bojů na Bošáckých kopanicích se brigáda nejprve snažila dalším ztrátám vyhnout přesunem severovýchodním (Púchov - Lazy nad Makytou), kde 28. a 29.11.1944 opět svedla těžké boje s německými protipartyzánskými jednotkami. Po těchto událostech se rozhodlo velení brigády pro decentralizovanou činnost na širokém prostoru celého Pováží od Malacek a Lozorna po Velké Rovné - Dlhé Pole severně Žiliny. Deseti sabotážními a diverzními skupinami v 16 reorganizovaných menších oddílech podnikala drobné přepady a léčky, bez centrálního velení, které v takové situaci ani nebylo možné. V té době též ztrácí rádiové spojení s UŠPH. Některé oddíly se pod tlakem všeobecné situace připojily k silnějším partyzánským jednotkám. V době od 1. dubna do 01.05.1945 se jednotlivé části brigády spojily s Rudou armádou v Pováží.
URL : https://www.valka.cz/Stalin-II-t46143#179860Verze : 0