Main Menu
User Menu

Štábní rota 91 [1938-1938]

91st Staff Company

     
Název:
Name:
Štábní rota 91
Originální název:
Original Name:
Štábní rota 91
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 205
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství, stan
Dislokace:
Deployed:
26.09.1938-08.10.1938 Račice, ? /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
26.09.1938-14.10.1938
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno PALACKÝ 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Fetka, J.: Československá válečná armáda 1918-1939. Praha 2016.
URL CZ: https://www.valka.cz/Stabni-rota-91-1938-1938-t208016#588898Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/91st-Staff-Company-t208016#588898Version : 0
MOD