Main Menu
User Menu

Štábní automobilní kolona 91 [1938-1938]

91st Staff Car Column

     
Název:
Name:
Štábní automobilní kolona 91
Originální název:
Original Name:
Štábní automobilní kolona 91
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 515 - Mobilisovaný útvar 515-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství, stan
Dislokace:
Deployed:
26.09.1938-08.10.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
26.09.1938-14.10.1938
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno PALACKÝ 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Fetka, J.: Československá válečná armáda 1918-1939. Praha 2016.
URL CZ: https://www.valka.cz/Stabni-automobilni-kolona-91-1938-1938-t208017#588899Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/91st-Staff-Car-Column-t208017#588899Version : 0
MOD