Main Menu
User Menu

Správa vývoje automatizace SNB [1988-1991]

Správa vývoje automatizace Sboru národní bezpečnosti

Působnost:
zabezpečování jednotného zavádění a využívání prostředků výpočetní technikyVznik:
17. 1. 1989
předchůdce: Správa vývoje automatizace FMVZánik:
20. 5. 1991Náčelník:
plk. ing. Zdeněk Kubáněk, CSc.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vyvoje-automatizace-SNB-1988-1991-t84086#308441Verze : 0
MOD
Správa vývoje automatizace Sboru národní bezpečnosti, zřízená rozkazem ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 12/1988, zřízení útvarů federálního ministerstva vnitra a útvarů podřízených federálnímu ministerstvu vnitra, byla útvarem Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti podřízeným federálnímu ministerstvu vnitra.V působnosti správy bylo zabezpečování jednotného zavádění a využívání prostředků výpočetní techniky pro útvary FMV, útvary podřízené FMV, útvary ministerstev vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a útvary jim podřízené.K zabezpečení své působnosti správa prováděla koncepční, koordinační a metodickou činnost ve vztahu k ostatním pracovištím VT v resortech MV včetně plnění funkce kompetenta materiálové třídy 21, zabezpečuje odbornou přípravu kádrů pro provoz výpočetních středisek, komplexní ochranu informací a jednotný systém přenosu dat na VT a centrálně provozuje vybrané automatizované informační systémy.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vyvoje-automatizace-SNB-1988-1991-t84086#308475Verze : 0
MOD
Správa vývoje automatizace SNB navazovala na předchozí Správu vývoje automatizace FMV (vznik 1973), která zase navazovala na výzkumně-vývojové středisko automatizace MV (vznik 1963). Teprve od ledna roku 1989 byla SVA zařazena mezi útvary StB. Důvodem bylo zřejmě to, že část správy se zabývala vývojem informačních systémů pro StB. Nutno ovšem podotknout, že ostatní části se zabývaly programátorskými, projekčními a dalšími úkoly (např. statistické výstupy) ve prospěch VB či funkčních útvarů resortů vnitra či zajišťovaly provoz a údržbu výpočetní techniky v rámci správy.V letech 1980-1982 existovalo Oborové výpočetní a informační středisko Státní bezpečnosti (krycí název XIII. správa SNB), která zahrnovalo především dosavadní statisticko-evidenční odbor a odbor využívání VT útvary StB. V roce 1982 přestal být OVIS samostatnou složkou StB a byl převeden pod sekretariát Federální ministra vnitra. V roce 1988 přešla problematika SEO pod VOS FMV a problematika VT v StB právě pod SVA.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vyvoje-automatizace-SNB-1988-1991-t84086#308477Verze : 0
MOD
Dle OŘ SVA SNB, obsaženého v RN SVA SNB č. 3/1989 ze dne 17. 1. 1989 stál v čele správy náčelník, který byl podřízen náměstku ministra vnitra ČSSR, pověřenému řízením náčelníka správy. Vedoucími funkcionáři dále byli I. zástupce náčelníka správy a zástupce náčelníka správy.


Správu tvořily tyto organizační celky:


a) organizační a operační odbor
b) inspekce náčelníka
c) kádrová skupina
d) skupina obrany
e) odbor řízení a materielně technického zabezpečení oboru VT - I. odbor
f) odbor programování informačních systémů StB - II. odbor
g) odbor programování informačních systémů VB - III. odbor
h) odbor rozvoje speciální VT a automatizačních systémů - IV. odbor
i) odbor technicko inženýrské péče - V. odbor
j) odbor provozu VT - VI. odbor
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vyvoje-automatizace-SNB-1988-1991-t84086#308496Verze : 0
MOD
Organizační schéma 1989:
(dle OŘ SVA SNB, obsaženého v RN SVA SNB č. 3/1989 ze dne 17. 1. 1989)Náčelník SVA SNB
--- inspekce náčelníka
--- kádrová skupina
--- skupina obrany
--- organizační a operační odbor
------ 1. oddělení
------ 2. oddělení
------ 3. oddělení dopravní
------ operační středisko
--- I. odbor (řízení a MTZ oboru VT)
------ 1. oddělení
------ 2. oddělení
------ 3. oddělení
------ skupina přípravy kádrů
------ skupin akoordinace
--- zástupce náčelníka
------ II. odbor (programování informačních systémů StB)
--------- 1. oddělení
--------- 2. oddělení
--------- 3. oddělení
--------- 4. oddělení
--------- 5. oddělení
------ III. odbor (programování informačních systémů VB)
--------- 1. oddělení
--------- 2. oddělení
--------- 3. oddělení
--------- 4. oddělení
--------- 5. oddělení
--------- 6. oddělení
------ IV. odbor (rozvoj speciální VT a automatizačních systémů)
--------- 1. oddělení
--------- 2. oddělení
--------- 3. oddělení
--------- 4. oddělení
--------- skupina speciálního využití mikropočítačové techniky
--- zástupce náčelníka
------ V. odbor (technicko inženýrská péče)
--------- 1. oddělení
--------- 2. oddělení
--------- 3. oddělení
------ VI. odbor (provoz VT)
--------- 1. oddělení
--------- 2. oddělení
--------- 3. oddělení
--------- 4. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vyvoje-automatizace-SNB-1988-1991-t84086#308479Verze : 0
MOD
Zdroje:
- Rozkaz náčelníka SVA SNB č. 3/1989, Organizační řád Správy vývoje automatizace SNB, ze dne 17. ledna 1989
- www.abscr.cz
- ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu : organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953-1990, Ústav pamäti národa, Bratislava 2005
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vyvoje-automatizace-SNB-1988-1991-t84086#308497Verze : 0
MOD