Main Menu
User Menu

Správa vojsk ministerstva vnitra [1975-1992]

Department of the Troops of the Ministry of the Interior

     
Název:
Name:
Správa vojsk ministerstva vnitra
Originální název:
Original Name:
Správa vojsk ministerstva vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1975
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.05.1975-01.07.1976 Ministerstvo vnitra
01.07.1976-01.06.1978 Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
01.06.1978-29.06.1990 Ministerstvo vnitra
Dislokace:
Deployed:
01.05.1975-31.12.1992 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.05.1975-DD.MM.1978 Měchura, Milan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
11.07.1975-01.10.1975 5. pluk
01.10.1975-31.12.1992 5. výcvikový pluk
01.07.1976-31.12.1992 Zabezpečovací pluk
01.10.1978-01.02.1990 Hradní stráž
01.12.1985-01.02.1990 Odbor zvláštního určení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojsk-ministerstva-vnitra-1975-1992-t86873#321851Verze : 1
MOD
Rozkazem ministra vnitra č. 19/1976 z 10. června 1976 byla správa vojsk ministerstva vnitra k 1. červenci 1976 začleněna pod Hlavní správu Pohraniční stráže a ochrany státních hranic.


Rozkazem ministra vnitra č. 17/1978 z 31. května 1978 byla správa vojsk ministerstva vnitra k 1. červnu 1978 vyčleněna z podřízenosti HSPSOSH.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojsk-ministerstva-vnitra-1975-1992-t86873#321870Verze : 0
MOD