Main Menu
User Menu

Správa pro politickovýchovnou, vzdělávácí, kulturní a propagační činnost FMV [1977-1988]

Správa pro politickovýchovnou, vzdělávácí, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra


Federal Ministry of the Interior Directorate for Politico-educational, Cultural and Propagation ActivitiesKrycí název: IX. správa FMVVznik:
Správa vznikla na základě Nařízení ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 28/1977 ze dne 22. září 1977, k politickovýchovné, vzdělávácí, kulturní a propagační činnosti ve Sboru národní bezpečnosti.


Nařízením MV č. 28/1977 ministr vnitra ČSSR nařizoval zrušení správy vědy a školství federálního ministerstva vnitra k 30. září 1977 a zároveň zřízení správy pro politickovýchovnou, vzdělávácí, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra ČSSR dnem 1. října 1977.Spisová značka:
PVSZánik:
Správa pro politickovýchovnou, vzdělávácí, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra ČSSR zanikla v souvislosti s reorganizací federálního ministerstva vnitra v létě roku 1988.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-pro-politickovychovnou-vzdelavaci-kulturni-a-propagacni-cinnost-FMV-1977-1988-t79017#290544Verze : 0
MOD
Do této správy byly dle NMV č.28/1977 začleněny:
- správa pro politickovýchovnou práci federální správy Veřejné bezpečnosti
- tiskový odbor sekretariátu federálního ministerstva vnitra
- správa vědy a školství federálního ministerstva vnitra mimo odbor vědy
- redakce časopisu Pohraničník a Stráž vlasti hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic


K zabezpečení politickovýchovné, vzdělávací, kulturní a propagační činnosti v útvarech Sboru národní bezpečnosti se po dohodě s ministrem vnitra České socialistické republiky a ministrem vnitra Slovenské socialistické republiky nařizovalo NMV č. 28/1977 ke dni 30. září 1977 zrušení:
- oddělení pro politickovýchovnou práci na správách Veřejné bezpečnosti krajských správ Sboru národní bezpečnosti, na městských správách Veřejné bezpečnosti Praha a Bratislava a na pohotovostních útvarech Veřejné bezpečnosti
- funkce zástupce náčelníka pro politickovýchovnou práci na městských správách Veřejné bezpečnosti Plzeň, Brno, Ostrava a Košice, na pohotovostních jednotkách Veřejné bezpečnosti, na oddílech řízení dopravy, na okresních odděleních Veřejné bezpečnosti, na vybraných obvodních odděleních Veřejné bezpečnosti I. typu a na školách Veřejné bezpečnosti


a současně k 1. října 1977 zřízení:
- odbor pro politickovýchovnou práci, styk se sdělovacími prostředky a propagaci Sboru národní bezpečnosti u správy Sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje a u správy Sboru národní bezpečnosti hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje
- oddělení pro politickovýchovnou práci, styk se sdělovacími prostředky a propagaci Sboru národní bezpečnosti u ostatních krajských správ Sboru národní bezpečnosti
- funkce zástupce náčelníka pro politickovýchovnou práci u správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje,
správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje a ostatních krajských správ SNB
- funkce zástupce náčelníka pro politickovýchovnou práci okresní správy SNB
- funkce zástupce náčelníka pro politickovýchovnou práci u
--- správy tělovýchovy a vrcholového sportu federálního ministerstva vnitra
--- pohotovostních jednotek a oddílů řízení dopravy KS SNB
--- vybraných místních a obvodních oddělení VB I. typu
--- škol SNB a oddělení u pohotovostních útvarů VB
URL : https://www.valka.cz/Sprava-pro-politickovychovnou-vzdelavaci-kulturni-a-propagacni-cinnost-FMV-1977-1988-t79017#295308Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1978:
(dle RMV č. 29/1978)


- v čele správy je náčelník, který je podřízen ministru vnitra


- dalšími vedoucími funkcionáři správy jsou:
--- I. zástupce náčelníka správy a
--- zástupci náčelníka správy


- správu tvoří:
--- vnitřní odbor
--- kádrové oddělení
--- skupina obrany
--- politickovýchovný odbor (I. odbor)
--- analyticko-koncepční odbor školství (II. odbor)
--- odbor metodicko-inspekční (III. odbor)
--- odbor sdělovacích prostředků, propagační a kulturně výchovný (IV. odbor)
--- odbor historie (V. odbor)
--- Ústřední hudba FMV (VI. odbor)
--- ekonomicko-technický odbor (VII. odbor)
URL : https://www.valka.cz/Sprava-pro-politickovychovnou-vzdelavaci-kulturni-a-propagacni-cinnost-FMV-1977-1988-t79017#290920Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1980:
(dle RMV č. 42/1980)


- v čele správy je náčelník, který je podřízen ministru vnitra


- dalšími vedoucími funkcionáři správy jsou:
--- I. zástupce náčelníka správy
--- zástupce náčelníka správy


- správu tvoří:
--- vnitřní odbor
--- inspekce náčelníka
--- kádrové oddělení
--- obranná příprava a ochrana
--- hospodářský odbor
--- I. odbor
--- II. odbor
--- III. odbor
--- IV. odbor
--- V. odbor
URL : https://www.valka.cz/Sprava-pro-politickovychovnou-vzdelavaci-kulturni-a-propagacni-cinnost-FMV-1977-1988-t79017#295307Verze : 0
MOD
Zdroje:
- Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 29 „Organizační řád správy pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra“ z 26. září 1978 (RMV č. 29/1978)
- Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 42 „Organizační řád správy pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra“ z 18. listopadu 1980 (RMV č. 42/1980)
- Nařízení ministra vnitra Československé socialistické republiky ze dne 22. září 1977 k politickovýchovné, vzdělávací, kulturní a propagační činnosti ve Sboru národní bezpečnosti (NMV č. 28/1977)
- web Ústavu pro studium totalitních režimů
URL : https://www.valka.cz/Sprava-pro-politickovychovnou-vzdelavaci-kulturni-a-propagacni-cinnost-FMV-1977-1988-t79017#295306Verze : 0
MOD