Main Menu
User Menu

Společný operační štáb ČSSR (SOŠ ČSSR)

Společný operační štáb ČSSRSOŠ ČSSR byl poradním orgánem federálního ministra vnitra "při realizaci zásad centrálního plánu mimořádných bezpečnostních akcí"Společný operační štáb ČSSR byl ústředním řídícím orgánem nasazených složek v případě vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření (MBO). Při vyhlášení MBO se obdobné operační štáby zřizovaly i na republikových, krajských a okresních úrovních.Náčelník SOŠ ČSSR:
- federální ministr vnitraČlenové SOŠ ČSSR:
- federální ministr národní obrany
- ministr vnitra ČSR
- minister vnútra SSR
- náčelník Hlavního štábu LM
- náměstci federálního ministra vnitraZasedání SOŠ ČSSR se měli zúčastňovat:
- vedoucí oddělení státní administrativy ÚV KSČ
- vedoucí odboru obrany a bezpečnosti Úřadu předsednictva vlády ČSSR
- vedoucí tajemník hlavního výboru KSČ při FMV
- vybraní pracovníci sekretariátu SOŠ.Přizváni mohli být:
- náčelníci a vybraní specialisté resortů ministerstev vnitra, FMNO a LM
Zdroje:


- ŽÁČEK, Pavel: Operační štáby generála Lorence v letech 1988 - 1989: Krizový management FMV v akci. In: Securitas Imperii č. 4/1998
- Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna
URL : https://www.valka.cz/Spolecny-operacni-stab-CSSR-SOS-CSSR-t79910#293007Verze : 0
MOD