Main Menu
User Menu

Spojárske pojmy

V tomto sa pokúsim vysvetliť niektoré základné spojárske pojmy, dúfam, že zrozumiteľnou formou. Začnem moduláciami rádiového signálu.


Modulácia je spôsob ovplyvnenia rádiového signálu tak, aby bolo možné preniesť informáciu.


Najzákladnejšou a najstaršou moduláciou je
telegrafia. Pri tejto sa prerušuje signál v rytme "morzeovky". V súčasnosti to síce nie je pôvodná Morzeho abeceda, lebo bola komplikovaná, ale označenie zostalo aj pre súčasnú telegrafnú abecedu označovanú ako MTA1 = medzinárodná telegrafná abeceda 1.
Najjednoduchším spôsobom získania modulácie je vypínať a zapínať napájanie vysielača. Je to realizovateľné iba pri malých výkonoch. Telegrafná prevádzka sa označuje na armádnych zariadeniach ako A1, Tlg. Ďalšie označenie CW.
Pri tejto modulácii je vysielanie typu "ric nebo nic", teda signál je alebo nie je. Nie ej možné prijímať túto moduláciu na bežných rozhlasových prijímačoch. prijímač vyžaduje zvláštny generátor signálu ktorý sa od prijímaného signálu líši o počuteľnú frekvenciu. tento generátor označujeme ako Záznejový oscilátor (anglicky BFO), je možné ho nahradiť spätnou väzbou. Tento systém sa používal v jednoduchých prijímačoch ako Torn.E.b, prijímač v zariadení Paraset Mk VII. a ďalších (spätnoväzobných).


Pre príjem na prijímačoch bez záznejového oscilátora sa používa A2. Pri tejto je nosná vlna vysielaná stále, ale na ňu sa namoduluje, nanesie, tónový signál. Nosná vlna má ovplyvňovanú amplitúdu (veľkosť) preto hovoríme o amplitúdovej modulácii.Zdroj: moja dizertačná práca "Multimediálna učebnica bezdrôtovej komunikácie"
Spojárske pojmy - Priebeh signálu A1

Priebeh signálu A1
Spojárske pojmy - Priebeh ovplyvňovanmia nosnej vlny tónovým signálom

Priebeh ovplyvňovanmia nosnej vlny tónovým signálom
URL : https://www.valka.cz/Spojarske-pojmy-t82708#303143Verze : 0
MOD
Amplitúdová modulácia hlasom. Označuje sa ako A3, ďalšie označenie AM, A3E, H3E. Pri tomto spôsobe sa objavujú okrem nosnej vlny aj postranné pásma vznikajúce sčítaním a odčítaním modulačnej frekvencie s nosnou vlnou. Zobrazené to je na obrázku spektra AM signálu. Nevýhodou AM je malá odolnosť proti rušeniu, lebo väčšina porúch a atmosferického rušenia je amplitúdového charakteru. Okrem toho na prenos informácie je nutné iba jedno postranné pásmo, ale pri klasickej AM sa prenášajú dve a ešte aj nosná vlna, ktorá spotrebováva najviac výkonu, viac ako 50%. Každé postranné pásmo využíva menej ako 25% výkonu. Preto sa v moderných zariadeniach používa tzv. AM compatibilná modulácia, ktorá prenáša iba jedno postranné pásmo a nosnú vlnu. Táto sa označuje ako A3H, E3H, ISB. Okrem menšej šírky zaberaného pásma má aj menšiu energetickú spotrebu, postranné pásmo využíva až takmer 50% výkonu. Dosah takéhoto signálu je asi o 1/3 vyšší ako pri klasickej AM.
Najmodernejším spôsobom amplitúdovej modulácie je amplitúdová modulácia s potlačeným jedným postranným pásmo a potlačenou nosnou vlnou. Označuje sa ako A3j, E3j, SSB. Pri tomto sa prenáša iba jediné postranné pásmo. Vyžaduje veľmi stabilné zariadenia, lebo chýbajúca nosná bvlna sa nahrádza v prijímači. Má najvyššiu energetickú účinnosť a najvyššiu odolnosť proti rušeniu z amplitúdových modulácii. Dosah je asi dvojnásobný oproti AM. Zároveň je možné do jedneho kanálu A3 umiestniť dva kanály A3J. Špeciálnou formou je systém AKORD, pri ktorom sa vysielajú dve postranné pásma, ale každé nesie inú informáciu, napríklad dva hovory.


Zdroj: moja dizertačná práca "Multimediálna učebnica bezdrôtovej komunikácie"
Spojárske pojmy - spektrum A3 signálu

spektrum A3 signálu
Spojárske pojmy - Spektrum A3H signálu

Spektrum A3H signálu
Spojárske pojmy - Spektrum A3J signálu

Spektrum A3J signálu
URL : https://www.valka.cz/Spojarske-pojmy-t82708#303166Verze : 0
MOD
Frekvenčná modulácia. Pri tejto modulácii zostáva amplitúda nosnej vlny rovnaká, ale mení sa jej hodnota = frekvencia. Môže sa meniť dvjstavovo, tak že má dve konkrétne hodnoty, vtedy hovoríme o F1. Táto sa používa na prenos telegrafných signálov ovládaných kľúčom, alebo dátových a ďalekopisných signálov. Dôležitou hodnotou okrem vlastnej frekvencie nosnej vlny je aj hodnota o ktorú sa mení, tzv. zdvih Δf. Pri F1 sú bežné hodnoty od 125 Hz do 850 Hz. Sovietske zariadenia používali 125, 250, a 500 Hz, západné zasa 212,5, 425 a 850 Hz.


Ak meníme frekvenciu hlasom, hovoríme o F3. Tu se mení zdvih nosnej podľa sily modulačného signálu (hlasu) a rýchlosť závisí od frekvencie modulačného signálu. Vyžaduje väčšiu šírku pásma ako AM, jeden kanál bežne 25 kHz oproti 9 kHz pri AM. Preto sa používa hlavne vo VKV pásmach. Má veľmi veľkú odolnosť proti rušeniu. Silnejší signál potlačí ostatné slabšie signály, ktoré úplne zmiznú. FM sa používa vo väčšine moderných prenosných rádiostaníc. Napr. prvou sovietskou ktorá používala FM bola A7, neskôr A7b a potom R105...


Špecálnym prípadom je F6. ide o moduláciu keď sa prenášajú dva nezávislé telegrafné alebop ďalekopisné signály jednou nosnou. Tá má vtedy štyri stavy, teda dvojnásobný zvih ako má jeden signál.


Na hornom obrázku je priebeh modulačného signálu a na dolnom nosná vlna so zmenami. Nemodulovaná vlna má všetky vlnovky rovnaké výškou aj hustotou.


Zdroj: moja dizertačná práca
Spojárske pojmy - Priebeh FM modulácie

Priebeh FM modulácie
URL : https://www.valka.cz/Spojarske-pojmy-t82708#303174Verze : 0
MOD
Citlivosť prijímača je veľkosť napätia na vstupe (z antény) ktorú potrebujeme aby bol signál prijímateľný. Vo všeobecnosti je pre A3 potrebný aspoň 2 až 3 krát silnejší ako pre telegrafiu. Citlivosť bežného vojenského prijímača sa pohybovala na konci vojny okolo 2 mikrovolty pre A1, v súčasnosti okolo 0,7 mikrovoltu, špičkové asi 0,3 mikrovoltu.


Výkon vysielača je výkon ktorý vysielač dodáva do antény. Zjednodušene, akú žiarovku by rozsvietil naplno. Malé vysielače sú do 100 W (Watov), stredné do 1000 W = 1kW a nad 1 kW sú veľké.


Dosah veľmi záleží od použitej frekvencie, výkonu a antén. Pri nevhodnej frekvencii ani s najväčším výkonom nedosiahneme spojenie. Ak je nevhodná anténa, vyžaruje signál inam ako potrebujeme, prípadne ho mení iba na teplo.


Rozdelenie frekvencií:


do 300 kHz (kilohertz) dlhé vlny DV
300 až 1500 kHz stredné vlny SV
1,5 až 3 MHz (megahertz 1MHz = 1000kHz) medziľahlé, ale často sú radené aj ku krátkym KV.
3 až 30 MHz krátke vlny KV
30 MHz a vyššie sú veľmi krátke vlny VKV so svojimi odnožami ako ultkakrátke UKV, extrakrátke EKV.


V armádnom spojení sa používajú KV od 1,5 MHz a VKV, UKV, pre potreby spojenia asi do 3000 MHz, radary a satelity aj vyššie.
URL : https://www.valka.cz/Spojarske-pojmy-t82708#303239Verze : 0
MOD
Jednosmerná komunikácia je taký spôsob prevádzky, pri ktorom sa informácia prenáša iba jedným smerom. Typickými predstaviteľmi sú rozhlas a televízia. Systém na obrázku je využívaný aj inými službami ako sú meteorologické vysielania faximilií, tlačové agentúry pri vysielaní svojich správ a pod.


Simplex, pri tomto spôsobe stanica vysiela alebo prijíma. Používa sa rovnaká frekvencia pre vysielanie aj príjem. Ide o najbežnejší spôsob komunikácie pri väčšine malých a stredných rádiostaníc. Anténa a niektoré obvody sú spoločné pre príjem aj vysielanie.


Duplex umožňuje súčasne prijímať aj vysielať, používajú sa dve frekvencie. Tento spôsob prevádzky vyžaduje samostatný prijímač a samostatný vysielač. V prípade, že nie je použitý duplexer, sú nutné aj samostatné antény. Tento spôsob sa využíva hlavne v mikrovlnných spojoch a mobilných telefónoch.
Ovládaný duplex je spôsob prevádzky, kedy sa vysielač zapína iba pri prenose informácie. Je používaný najmä na military rádiových smeroch a pri kozmickej komunikácii.


Dusimplex, alebo tiež poloduplex, využíva dve frekvencie ako duplex, ale naraz môže iba prijímať, alebo vysielať. Anténa a časť obvodov môže byť spoločná. Typickým predstaviteľom môžu byť rádiostanice určené pre prevádzku cez prevádzače.


Semiduplex, je spôsob prevádzky pri ktorom jedna zo staníc, najčastejšie základňová pracuje v duplexnom režime a druhá stanica pracuje dusimplexom.
URL : https://www.valka.cz/Spojarske-pojmy-t82708#317398Verze : 0
MOD