Main Menu
User Menu
Reklama

Sovětští poradci v Bezpečnosti

Sovětští poradci v Bezpečnosti
Tichonov-Chozjajev (do roku 1948)


Již od roku 1945 udržovali někteří funkcionáři KSČ a ministerstva vnitra těsné kontakty s příslušníky sovětských tajných služeb, někteří byli přímo spolupracovníky NKVD. Například Karel Smíšek provozoval radiospojení s Praha-Moskva, což předznamenalo jeho kariéru - po dlouho dobu potom stál v rámci Bezpečnosti v čele technických útvarů. Významný funkcionář Bezpečnosti Štěpán Plaček patřil k prvním spolupracovníkům sovětských bezpečnostních orgánů, kteří byli usazeni nejprve v Drážďanech, pak přímo na velvyslanectví v Praze. Jednalo se o soudruhy Tichonova a Chozjajeva. Plaček nepřestal tento kanál udržovat ani po svém pádu. Mezi další cenné zdroje informací Sověti řadili Karla Švába, Jindřicha Veselého, Bedřicha Reicina, Karla Vaše, Miroslava Picha-Tůmu, Karola BAcílka a další. Vše se dělo s vědomím generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Sovětské vedení tak bylo o československých poměrech informováno z řady dobře informovaných zdrojů. Tichonov a Chozjajev spolu s Plačkem a Veselým po únorovém převratu přesvědčovali československé představitele, aby pozvali sovětské bezpečnostní poradce. Slánský to tehdy odmítl. Pak ovšem začal naléhat i Šváb (který byl jinak v nepřátelském vztahu s Plačkem), komunističtí činitelé ze sousedních států a pozadu nezůstával ani generál Bělkin, vedoucí NKVD pro střední Evropu.Lichačov-Makarov (říjen 1949-jaro 1950)


16. září 1949 požádali prezident Klement Gottwald a generální tajemník KSČ Rudolf Slánský Grigorije Maximilianoviče Malenkova o vyslání sovětských poradců, kteří by znali případ László Rajka. Sovětská strana žádosti vyhověla ještě koncem téhož měsíce. Do Československa Sověti vyslali dva experty, kteří předtím působili v Maďarsku, kde se podíleli na přípravě procesu s Rajkem - Lichačova a Makarova. V Československu měli najít jeho místní obdobu. Jejich přítomnost byla po dobu prvních tří měsíců známa jen Gottwaldovi, Slánskému, Švábovi a Veselému. Ministr vnitra Nosek, ani jeho náměstek Pavel obeznámeni nebyli. Tito sovětští činitelé sídlili v jedné z vil v pražské Tróji.


...
Ačkoli tento úkol se jim splnit nepodařilo, hráli zásadní roli v přípravě procesu s Miladou Horákovou. Jejich zásluhou došlo k metodickému zavádění "sovětských" metod do vyšetřování. Kvůli nesplnění svého hlavního úkolu byly na jaře 1950 odvoláni a nahrazeni jinými poradci.Vladimir Bojarskij a spol. (jaro 1950-červenec 1951)


V čele nové skupiny poradců stál Vladimír Bojarskij. Jeho úkol byl stejný. Práce sovětských příslušníků doznala změny. Nyní už nevystupovali aktivně při samotném průběhu vyšetřování, ale hlavně vedli československé příslušníky. Často měli na vyšetřovatele mnohem větší vliv než jejich oficiální nadřízení.


Ačkoli se pracovalo na Šlingovi a začalo se pracovat na Slánském a dalších osobách, sovětské vedení nebylo spokojeno s rychlostí a kvalitou Bojarského práce. Byl proto v červenci 1951 odvolán.Boris Jesikov a spol. (červenec–říjen 1951)
Jesikov byl zástupcem hlavního sovětského poradce Bojarského, který odjel v červenci, i jeho nástupce Besčasnova, který do Prahy dorazil v říjnu 1951. V tomto mezidobí stál prozatímně v čele sovětských poradců v ČSR. V této době také začalo mít vyšetřování ve Slánského kauze výrazněji antisemitský nádech.Alexej Besčasnov a spol. (říjen 1951-1954)


Besčasnov dotáhl do konce Slánského případ a případy s tímto hlavním procesem související. V Československu působil do roku 1954.Obecně


Sovětští poradci v Bezpečnosti představovali pro československé příslušníky značnou autoritu. Českoslovenští orgánové se řídili jejich radami a instrukcemi, které byly považovány de facto za rozkaz. Nezřídka byly pro jednotlivé pracovníky bezpečnosti větší autoritou než jejich oficiální představení, ministra nevyjímaje. Tito nadřízení často ani nebyli seznamováni svými podřízenými o řadě skutečností v té míře, jako sovětští poradci.


Poradci měli takřka neomezený přístup k československým státním a stranickým činitelům, včetně prezidenta Gottwalda. Domácí činovníci je respektovali a zároveň se jich báli.


Vrchním činitelem NKVD pro oblast Střední Evropy byl generál Bělkin.

(rozpracováno, založeno především kvůli linkování)
URL : https://www.valka.cz/Sovetsti-poradci-v-Bezpecnosti-t89519#333980Verze : 0
MOD
Reklama