Main Menu
User Menu

Soudy s nacistickými válečnými zločinci - KT Ravesbrück

5.12.1946 – 3.2.1947 – Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil první ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. K trestu smrti byli odsouzeni a 2.5.1947 v Hamelnu popraveni zástupce velitele tábora Johann Schwarzhuber (29.8.1904), dozorci Gustav Binder (13.10.1910), Dorothea Binz (16.3.1920) a Greta Bösel (9.5.1908), vyšetřovatel gestapa Ludwig Ramdohr (15.6.1909), lékaři Rolf Rosenthal (22.1.1911), Gerhard Schiedlausky (14.1.1906) a Percy Treite (10.9.1911 - 8.4.1947 spáchal sebevraždu), ošetřovatelka Elisabeth Marschall (27.5.1886) a kápa Carmen Mory (2.7.1906 - 9.4.1947 spáchala sebevraždu) a Vera Salvequart (26.11.1919 - 26.6.1947 popravena). Na 15 let byli odsouzeni dozorce Heinrich Peters (22.8.1890) a lékař Martin Hellinger (17.7.1904) a na 10 let vězení dozorkyně Margarete Mewes (14.2.1914) a kápo Eugenia von Skene (30.10.1906). Těsně před vyhlášením rozsudku 1.2.1947 spáchal sebevraždu Adolf Winkelmann (26.3.1887). Během soudní líčení z vazby uprchli dva obžaloaní, velitel tábora Fritz Suhren (10.6.1908 – 12.7.1950 popraven) a dozorce Hans Pflaum (20.5.1910 – 12.7.1950 popraven).


5. – 27.11.1947 – Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil druhý ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. Jediným obžalovaným byl dozorce Friedrich Opitz. Byl odsouzen k trestu smrti a 26.2.1948 popraven.


14. – 26.4.1948 - Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil třetí ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. Souzeno bylo pět dozorkyň z vyhlazovacího tábora Uckermark. K trestu smrti byla odsouzena a 29.7.1949 popravena Ruth Neudeck (5.7.1920). Na doživotí byla odsouzena Margarete Rabe (2.10.1923) a na 10 let vězení Elfriede Mohneke (2.3.1922). Osvobozeny byli Lotte Toberentz a Johanna Braach.


8.6.1948 - Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil čtvrtý ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. K trestu smrti byli odsouzeni a 17.9.1948 popraveni lékaři Benno Orendi (29.3.1913) a Walter Sonntag (13.5.1907). K trestu smrti byla odsouzena i ošetřovatelka Gerda Ganzer (15.12.1907), její trest byl ale změněn na doživotí. Dále byli odsouzeni ošetřiovatelka Martha Haake na 10 let a ošetřovatelka Liesbeth Krzok na 4 roky vězení.


16. – 29.6.1948 – Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil pátý ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. K trestu smrti byl odsouzen a 17.9.1948 popraven dozorce Arthur Conrad (26.6.1910). Dále byli odsouzeni dozorce Walter Schenk (27.6.1891) na 20 let a dozorce Heinrich Schäfer (10.6.1907) na 2 roky vězení.


1. – 26.7.1948 - Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil šestý ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. Na 15 let byl odsouzen dozorce Kurt Lauer (27.2.1921) a na 10 let vězení dozorce Kurt Rauxloh.


2. – 21.7.1948 - Pod britským vedením se v Hamburku uskutečnil poslední ze sedmi soudů s německými válečnými zločinci, kteří se během války podíleli na páchání zvěrstev v koncentračním táboře Ravensbrück. K trestu smrti byly odsouzeny a 20.9.1948 popraveny dozorkyně Emma Zimmer (14.8.1888) a Ida Schreiter (27.12.1912). Dále byli odsouzeni dozorkyně Ilse Vettermann na 12 let a Luise Brunner na 3 roky vězení. Osvobozeny bykli dozorkyně Christine Holthöwer a Anna Friederike Mathilde Klein.
URL CZ: https://www.valka.cz/Soudy-s-nacistickymi-valecnymi-zlocinci-KT-Ravesbrueck-t40599#156146Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Soudy-s-nacistickymi-valecnymi-zlocinci-KT-Ravesbrueck-t40599#156146Version : 0