Main Menu
User Menu

Smrt fašismu II.

SMRT FAŠISMU II.3.4.1945


Mezi obcemi Malá Lečice – Senešnice – Nová Ves pod Pleší u Dobříše byla ze SSSR vysazena dvanáctičlenná skupina SMRT FAŠISMU II. Měla sbírat zpravodajské informace o německých silách kolem Prahy. Velitelem byl Jevgenij Antonovič Olesinskij, československým zástupcem dělník Wenzel Baumgartel (18.8.1901). Vybudovala základnu v Holšinách u Bukové, zakládala národní výbory a vedle organizační činnosti působila též zpravodajsky a diverzně, což vyvolalo německou pátrací akci, z níž sice bojem unikla, ale ztratila podstatnou část materiálu. 10.4.1945 byl v boji zraněn a zajat Baumgartel. Nově byla 11. dubna 1945 letecky zásobena v prostoru Baba u Dobříše. Spojila se s ilegálními organizacemi SRP A KLADIVO a s oddílem RUDÁ STRÁŽ, který vznikl na Rožmitálsku z místního partyzánského oddílu a zbytku sovětské zpravodajské skupiny POZNANCY - ŠČORS. Její početní stavy postupně rostly a po obsazení Malé Bukové dosáhly počtu 200 osob. Bojová aktivita nově se tvořící partyzánské brigády, která dosáhla počátkem května 1945 700 mužů ve zbrani, vyvrcholila ve dnech květnového povstání. Provedla přepad motorizované kolony (5. května 1945) pod Malou Babou, zúčastnila se útoku na Příbram rozhodným bojem o Horymírova kasárna, Konvikt a hostinec u Koníčků. Vytlačila německé jednotky do prostoru Jince, kde přijala 6. května 1945 jejich kapitulaci i s tamní posádkou. Mezi pozoruhodné úspěchy zpravodajské patřilo zajetí části štábu 2. divize ROA s gen. Truchinem a kořist důležitých dokumentů. Částí svých sil vstoupila do Prahy (oddíl HOŘOVICE) a zúčastnila se bojů na barikádách u Smíchova. Její bojové konto představuje kořist 12 děl, 66 automobilů, 1033 koní, několik tisíc pušek a kulometů, 8155 zajatých německých vojáků, 2130 důstojníků a 2 generálové.
URL : https://www.valka.cz/Smrt-fasismu-II-t46291#180227Verze : 0